מע'אר ברשת ערים בריאות

מע'אר הצטרפה לרשויות נוספות בארץ שחברות ב"רשת ערים בריאות בישראל".

היוזמה שהחלה ב-1990 בארץ היא חלק מתנועה בינלאומית שנוסדה ומונהגת על ידי ארגון הבריאות העולמי. הרעיון העומד בבסיס הפעילות הוא קידום של בריאות התושבים כחלק ממהלך כולל לשינוי אורחות חיים בקרב התושבים. ביישוב הדרוזי נפתח קורס הכשרת מדריכים ומדריכות מקרב תנועת הנוער העובד והלומד, שהחלו בהדרכת ילדים בעלי מוגבלויות ביישוב. במהלך השנה תורחב הפעילות לכלל המגזר הדרוזי.
 

עדי נוי,
0 תגובות