"משתמשים בהדתה כסחטנות"

ראש עיריית רמת השרון אבי גרובר אומר שבימים האחרונים הוא עד לניסיון נוסף להשתמש ב"דגל ההדתה" במטרה להצית מלחמת אחים בקרב תושבי העיר.

גרובר מסביר: "יזם פרטי רכש מבנה בקרקע בייעוד למבנה ציבור ברחוב דבורה הנביאה, שבעבר שימשה כמתקן בזק, והגיש בקשה להקמה במקום של תחנת רדיו וטלוויזיה, יעוד שמהווה, לדעת הדרג המקצועי, שימוש מסחרי. הצוות המקצועי הנחה את היזם לגבי התהליך הנדרש לקבלת ההיתר. היזם, מתוך סירוב עיקש שלא לעבור את התהליך החוקי, ניסה "לקצר הליכים". משסורב, מאיים להשכיר את המבנה ל"כולל".

מדובר בניסיון סחטנות של היזם וניסיון שווא לנופף בדגל ההדתה על לא כלום מתוך שיקולים מסחריים פרטיים.

לאור זאת, גרובר הנחה את הדרג המקצועי בעירייה לפתוח בהליך להחזרת השטח לרשות וחזקת העירייה ולא למטרות המתעלמות מצרכי התושבים.

גרובר אומר:"לא אתן יד לסחטנות הזו ולא אסכים לשינוי צביונה של רמת השרון".

יעל קיים,
0 תגובות