רפורמה בלימודי תנ"ך

משרד החינוך פירסם את תכנית הלימודים החדשה בהוראת מקצוע התנ"ך.

התכנית כוללת שינויים עמוקים שנועדו להתאים אותה לחיי התלמידים באמצעות ליווי של אתר לימודי חדשני.

בנוסף, התכנית נשענת על עקרונות "ועדת שנהר" שרואה בלימודי התנ"ך כלי יסוד להכרת המורשת היהודית, הישראלית והאנושית.

התכנית קובעת ארבעה עקרונות יסוד, ובהם: דגש על ידיעת הסיפור ותכניו, למידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים, רצף סוגות ספרותיות והעמקה בהן, לימוד עצמי ובחירה.

 

דור מנשה,
0 תגובות