פשיעה חקלאית, טרור לאומני

הפשיעה חקלאית הופכת לטרור לאומני ואני קורא לרה"מ לזמן קבינט מיוחד בראשותו כדי לדון בסכנה לביטחונה ועתידה של המדינה.

מדובר באיום אסטרטגי שמביא לנטישת החקלאות, נטישת אדמות ואף מכירת אדמות לגורמים זרים

הממשלה מחסלת את החקלאות עם ייבוא פרוע, קשיים עם עובדים זרים ולא שומרת על החקלאים אפילו מול אלו הפוגעים בה בזדון.

הממשלה הופכת את החקלאות לא רק למקצוע לא כדאי, אלא למקצוע ממש מסוכן

אם המדינה לא תקבל החלטות דרמטיות - לא יהיה מנוס ממרד של חקלאים

איתן ברושי,
0 תגובות