פסק דין של ביה"ד לעבודה סותר בג"צ

בפסק דין מהפכני שהתקבל בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים (הרכב מורחב) נקבע כי תשרים (טיפים) אשר משולמים על ידי כולנו במסעדות ובבתי הקפה, יחשבו מעתה כהכנסת העסק, וישולמו כשכר עבודה לעובדי השירות שמועסקים במקום בלבד, כולל תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי. בפסק הדין כותב השופט יגאל פליטמן: "מתוך תחושת מחויבות ולא כמחווה רצונית, משולם התשר למסעדה על ידי הלקוח ומחולק על ידי בעל המסעדה בין נותני השירות ללקוח, כשכר עבודה עבור עבודתם הרגילה... אשר על כן, מחייב סיווג התשר כהכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מאת המעסיק, הן לעניין משפט העבודה והן לעניין דיני הביטוח הלאומי, ולכן כספי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו".

"לא מדובר בסוף פסוק" אומר עו"ד אלי נחום מומחה לדיני עבודה. "פסק הדין סותר פסק דין בסיפור דומה, שהתקבל בבג"צ בהרכב מורחב של 7 שופטים (דנג"ץ 5967/10), וקבע שתשר במסעדה ייחשב הכנסה של המלצר, ולא של המסעדה המעסיקה. בית הדין הארצי לעבודה מחוייב לפסיקת בג"צ אשר כאמור קבע זה מכבר שהמחוקק הוא זה אשר צריך להסדיר בחקיקה את המצב המשפטי בכל הנוגע לסוגיה של מעמדם של כספי טיפים המשולמים למלצרים. נוכח האמור יש להניח כי לא מדובר בסוף פסוק ויש להמתין ולראות האם יוגש בג"צ על פסק הדין הנוכחי של ביה"ד הארצי ומכל מקום עולה תהייה כיצד יכול לדור פסק הדין של ביה"ד הארצי שעה שהבג"צ פסק אחרת".

עדי נוי,
0 תגובות