מתחילת השנה נכנסו למעלה מחצי מיליון תיירים

בחודש פברואר 2018 נכנסו לישראל 299.4 אלף תיירים - עליה של כ-28% ביחס לחודש פברואר אשתקד. בחודשיים הראשונים של 2018 במצטבר נכנסו לישראל כ-556 אלף תיירים-  עליה של כ-25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סה"כ ההכנסות מתיירות בחודש פברואר נאמדות בכ-440 מליון $.

גידולים משמעותיים נרשמו במדינות בהן הגביר המשרד את מאמצי השיווק: בארה"ב נרשם גידול בשיעור של כ-26%, מפולין כ-170%, משוודיה כ-87%, ומגרמניה ומאיטליה נרשם גידול בשיעור של כ-50%.

חודש פברואר 2018: נתוני חודש פברואר משקפים עליה של כ-28% בתיירות ביחס לחודש פברואר 2017 ועלייה של כ- 57% ביחס לחודש פברואר 2016.

  • דרך האוויר נרשמו בחודש פברואר 265.9 אלף כניסות תיירים, עליה של כ-27% ביחס לפברואר 2017 ועלייה של כ-51% ביחס לפברואר 2016. 
  • דרך היבשה נכנסו לישראל כ-33.4 אלף תיירים, עליה של כ-36% ביחס לפברואר 2017 ועלייה של כ-127% ביחס לפברואר 2016. 
  • בחודש פברואר נכנסו לישראל 15.5 אלף מבקרי יום לעומת 9.5 אלף בפברואר אשתקד עליה של כ-63% ביחס לפברואר 2017 ועליה של 31% ביחס לפברואר 2016.

ינואר-פברואר 2018: נתוני הכניסות בתקופה ינואר-פברואר 2018 משקפים עליה של כ-25% בהיקף התיירות לישראל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-556 אלף תיירים לעומת כ-446 בינואר-פברואר 2017. ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2016 מדובר בעלייה של כ-56%.

סה"כ ההכנסות מתיירות נאמדות בכ-817 מליון $.   

כניסות תיירים (אלפים) לפי שנים וחודשים 2010-2018

 

חודש

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

ינואר

256.6

211.9

164.8

167.5

200.1

167.5

189.1

191.2

164.3

פברואר

299.4

233.7

191.2

187.0

221.5

183.8

199.8

197.3

178.5

מרץ

 

293.0

240.4

238.8

283.7

251.1

248.3

251.0

258.3

אפריל

 

349.2

253.0

288.8

341.8

300.2

295.9

260.8

267.4

מאי

 

346.9

297.3

281.5

346.2

283.2

269.4

267.9

255.8

יוני

 

303.1

236.3

237.5

297.3

241.4

241.9

228.3

213.9

יולי

 

271.1

231.8

245.0

193.9

245.8

241.1

236.8

238.4

אוגוסט

 

253.7

211.4

232.9

164.1

240.6

247.5

225.1

233.2

ספטמבר

 

278.4

265.5

224.5

179.5

211.8

235.9

229.3

206.0

אוקטובר

 

426.4

271.7

289.7

275.9

338.9

298.3

269.9

325.2

נובמבר

 

355.9

287.9

209.1

219.2

256.5

223.4

248.2

245.0

דצמבר

 

290.1

248.6

197.2

203.4

241.0

195.1

214.7

217.1

 

 

               

סה"כ עד  פברואר

556.0

445.6

356.0

354.5

421.5

351.3

388.9

388.5

342.8

סה"כ שנתי

 

3,613.4

2,899.9

2,799.4

2,926.6

2,961.8

2,885.7

2,820.1

2,803.1

   אחוז שינוי ביחס לשנת 2018

  % שינוי  חודש פברואר

28.1%

56.6%

60.1%

35.1%

62.9%

49.8%

51.7%

67.7%

שינוי מצטבר ינואר-פברואר

24.8%

56.2%

56.8%

31.9%

58.3%

43.0%

43.1%

62.2%

שי טלמור,
0 תגובות