מתקפת יש עתיד על הממשלה

ביש עתיד תוקפים את הממשלה.

יאיר לפיד: הקואליציה זרקה הערב את חיילי צה״ל מתחת לגלגלי האוטובוס הפוליטי שלה.

עפר שלח: כמה רעש עושה הקואליציה הזאת, ובאיזה שקט היא מתקפלת. מאיימים בקולי קולות, ואחר כך בורחים מבחירות, נכנעים לחרדים, עושים עוד סיבוב על הקרוסלה המשוגעת של ראש הממשלה הזה, שלא יוותר על גרם אחד של טרלול בדרכו לכתב האישום. כמה רעש היה פה, ובסופו רק דממה דקה של פחדנים.

מיקי לוי אומר: רגע מקומם ומביש נרשם הערב בדברי הימים של הכנסת ה-20. חוק ההשתמטות של בחורי הישיבה מגיוס לצבא אושר בקריאה טרומית. ככה נראה דיל פוליטי מסריח שבו מוכרים את החברה הישראלית עבור שרידות פוליטית. 
אני פשוט לא מצליח להבין איך חברי הקואליציה הזו מסוגלים להסתכל לעצמם במראה כשהם פוטרים קבוצה שלמה משירות בצה״ל ובאותו הזמן ממשיכים לשלוח בנים ובנות אחרים להלחם ולסכן את חייהם במקומם. כמה ציניות, חוסר צדק ועלבון יש במהלך הזה. אבל זה לא יעזור להם. אנחנו נמשיך להלחם ולתבוע שוויון בנטל השירות. עוד יבואו ימים אחרים.

גם ציפי לבני תוקפת: אנחנו עובדים נגדך ונגד הקומבינות שלך. נלך לבחירות כשהציבור גם ידע את כל האמת על השחיתות שלך ולא תוכל למכור עוד את האין כלום כשיש הרבה

לעומת זאת אומר צחי הנגבי: הסתיים המשבר. הממשלה נותרה על כנה וראש הממשלה יצא מן הממשלה השבוע הזה מחוזק. אפילו האופוזיציה נשמה לרווחה...העברנו לראשונה בתולדות המדינה, את תקציב השנה הבאה תשעה חודשים לפני הזמן".


הצעת חוק הגיוס מבקשת לערוך שינויים בפרק ג'1 לחוק שירות ביטחון, בעניין שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים, וזאת, לאור מרכזיותו של ערך לימוד התורה. השינויים שבהצעת החוק הם לנוכח פסיקת בג"צ התנועה למען איכות השלטון נ' הכנסת. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי, שר הביטחון ידחה את השירות לתלמידי ישיבות, לפי התנאים שנקבעו בחוק. נוסף על כך, הצעת החוק מבקשת לבטל את תקופת ההסתגלות השנייה הקבועה בחוק שירות ביטחון, ובמקומה לקבוע תקופת הסתגלות אחת בת ארבע שנים, אשר תוארך באופן אוטומטי, במידה שתהיה עמידה ביעדי הגיוס  שקבעה הממשלה . כמו כן, מוצע לתקן את הגדרה של המונח "בוגר מוסד חינוך חרדי", כך שזו לא תכלול מיועד לשירות הביטחון שהצהיר שהוא אינו שומר תורה ומצוות. מוצע לקבוע, כי בהיעדר עמידה ביעדי הגיוס בכל אחת מהשנים, החל משנת 2021, תחויב הממשלה להציע פתרון, שייבחן ע"י ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לאי עמידה ביעדים. אישור הפתרון יינתן על ידי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת או ע"י מליאת הכנסת. על פי הצעת החוק, במידה שמליאת הכנסת דחתה את החלטת הממשלה ולא אישרה הצעה חלופית, תיקבע הכנסת הסדר חדש.  

בדברי ההסבר נכתב: "הצעת חוק זו נועדה להציג את ההסדר בפועל תוך קביעה עקרונית בדבר שיווי המשקל הראוי אותו יש לייחס ללימוד התורה אל מול הערותיו של בג"ץ. מוצע לתקן את סעיף 26ג לחוק ולהבהיר את שינוי מעמדו של ערך לימוד התורה. כמו כן, מוצע כי שר הביטחון ידחה את השירות למי שעומד ביתר התנאים הקבועים בחוק. עוד מוצע לבטל את תקופת ההסתגלות השנייה הקבועה בחוק. במקום זאת, מוצע לקבוע תקופת הסתגלות אחת בלבד בת ארבע שנים. תקופה זו תוארך באופן אוטומטי במידה ותהיה עמידה ביעדי הגיוס הקבועים בהסדר."

ח"כ בן צור: "אומתנו אינה ככל האומות, אצל  עם ישראל קודם נולדה התרבות ורק לאחר מיכן הארץ שהיא חלק קטן, גם אם חשוב, ממכלול גדול יותר. ואני שואל אתכם מי שמר על המכלול? האם לא לומדי התורה? האם מישהו היה יודע מה הקשר של העם היהודי לישראל? מה הסיכוי שכל יהודי קצוות התבל היו מתכנסים דווקא לכאן? ואחרי כל זה יש מי שמעז לשאול למה לומדי התורה לא משרתים את המדינה.  אין אף אחד מיושבי הבית הזה שיכול להכחיש שלומדי התורה הם אלה שהביאונו עד הלום, בלי לומדי התורה לא היינו כאן היום. זה החוק הכי צודק הגיוני ומתבקש."

שרת המשפטים איילת שקד השיבה בשם הממשלה: "יש תהליך טבעי שהתחיל בעשר השנים האחרונות שהתחיל ב300 מתגייסים וכרגע עומד על 3000. אני שמחה שהושג מתווה טוב להעביר את החוק בטרומית ואחר כך ישונה בהסכמת החברות בקואליציה כך שהוא גם יהיה חוקתי וגם יעמוד במחנים שונים, ויתואם עם משרד הביטחון. אף אחד לא חושב שגיוס בכפייה יוביל לגיוס המוני. הצבא לא רוצה עשרות אלפי חרדים שיתגייסו עכשיו. צריך לעשות את התהליך הזה בהרבה שכל, הבנה וכבוד הדדי. אם נעשה את זה בהידברות אני בטוחה שנצליח."

ח"כ יאיר לפיד השיב לח"כ בן צור: "אני אגיד לך איפה היו לומדי התורה בלי צה"ל, הם היו מתים. כי בלי צה"ל אי אפשר היה לקיים את מדינת ישראל. אני לא זוכר שכתוב בתורה שאפשר לשלוח אחרים להיהרג בשבילך. הכניעה המחפירה של הליכוד ושל הבית היהודי, על מי אתם עובדים? פחדנים, מקריבים את חיילי צה"ל בשביל האינטרס הפוליטי הצר שלכם. ממתי ללמוד תורה סותר לשרת את המולדת? תתביישו לכם."

59 תמכו 38 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת חוץ וביטחון.

אורי רבינוביץ,
0 תגובות