"תשלומי הורים – פרצה קוראת לגנב"

בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך בנושא בקרה על תשלומים בחטיבה העלינה עלה כי יש חוסר בהירות לגבי השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך (שעות רוחב ושעות אורך). דסי בארי, מנהלת אגף חינוך על יסודי הסבירה: "בחטיבות העליונות התקצוב הוא על פי תקן תלמיד ולא לפי תקן כיתה, כאשר סך שעות ההוראה לכיתה הן 37.5 שעות שבועיות.  לאורך השנים המשרד לא אכף מדיניות ברורה על אופני ניצול תקציב בחטיבה עליונה בהיותו מופעל על ידי רשויות או בעלויות. מתוך כך- נוצרו התנהלויות לקויות שהוטמעו בשטח, כמו גם תפיסה שאמרה שמה שלא מתוקצב על ידי המשרד ודאי אין צורך לתת". לכן, אמרה בארי, משרד החינוך הגדיר מינימום של שעות אורך עבור כלל המוסדות – 30 שעות שבועיות לבגרות רגילה או 34 שעות שבועיות לבגרות איכותית, כך שגם בתי ספר קטנים יצטרכו להגדיל את מספר הלומדים או להשיג תוספת תקציב ללא גביה של תשלומי הורים.  בנוסף קבע משרד החינוך כי החל מינואר 2017 הוסדרה התקורה המותרת והוגבלה עד 6% מתקציב המדינה בלבד.

גור רוזנבלט, מנהל מנהל רישוי בקרה ואכיפה הוסיף כי האכיפה מתבצעת בדרך של בדיקת שעות ההוראה בפועל. "אנחנו בודקים לפי מספר השעות שמורי בית הספר לימדו".

שי פולטהיים, הורה המרכז פניות של הורים בנושא תשלומי ההורים, ציין בדיון כי בשל ההנחיה החדשה, בתי ספר אינם עומדים בתוכנית הלימודים של 37.5 שעות שבועיות וגובים תשלומי הורים נוספים החל מהשעה ה-31. "בתי ספר גובים תשלומי הורים עבור שעות שאמורות להיות ממומנות על ידי משרד החינוך. מדובר במיליארדים של שקלים שאינם מגיעים ליעד שלשמו תוקצבו".

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי קרא למשרד החינוך להקים מערכת בקרה על השעות הנלמדות בחטיבות העליונות – "מערכת הבקרה של משרד החינוך שפועלת כיום היא פרצה קוראת לגנב". הוא הודיע שיזמן לישיבה הבאה את מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב כדי שיתן הסברים בנושא גביית היתר של תשלומי ההורים. פרופ' יוסי יונה שיזם את הדיון הוסיף כי הוא מצפה ממשרד החינוך לתמוך בהצעת החוק הפרטית שלו ושל ח"כ מרגי המחייבת פיקוח ובקרה על תשלומי ההורים הנוספים.

כפיר ענבי,
0 תגובות