שינויים בועדת השחרורים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17) (הרכב ועדת שחרורים).

מוצע לקבוע כי נציג שירות בתי הסוהר לא יהיה חלק מהרכב ועדות השחרורים כך שמספר החברים יצומצם מארבעה לשלושה, ואולם מוצע כי נציג שירות בתי הסוהר ימשיך להשתתף בדיוניהן, ללא זכות הצבעה, כפי שמתקיים כיום. כן מוצע כי נציב בתי הסוהר הוא שימנה את הנציג שישתתף בדיונים, אך יבוטל התנאי הקבוע בחוק כיום הדורש כי הנציג יהיה קצין בדרגת רב כלאי ומעלה.

27 תמכו 12 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

שירי דנון,
0 תגובות