הרכבת מוכנה למתקפת סייבר?

ועדת המשנה להגנה בסייבר, בראשות ח"כ ענת ברקו (הליכוד), קיימה דיון במשרדי רכבת ישראל ושמעה מבכירי הרכבת, בראשות המנכ"ל שחר איילון, ובכירי מערך הסייבר הלאומי על היערכות הרכבת בתחום.

תחילה סיירה הוועדה במרכז השליטה והפיקוד הארצי של הרכבת (משוא"ה) בכדי ללמוד על היכולות הטכנולוגיות והניהוליות של הרכבת כיום, ולאחר מכן שמעה סקירה על כיווני ההתפתחות של הרכבת בכל התחומים, ובמיוחד בתחום הטכנולוגי.

הכנסת טכנולוגיות חדשות הן דרישת חובה מכל חברה אף טומנת בחובה גם אתגרים ואיומים בתחום הסייבר, ככל שהתלות בהן הולכת וגדלה.

רכבת ישראל מוגדרת כתשתית מדינה קריטית, וככזו מונחה ע"י מערך הסייבר הלאומי, אשר עומד בקשר עם יחידת הסייבר אשר הוקמה ברכבת.

היחידה הציגה לוועדה את פעילותה, ובמיוחד את תהליך סקר הסיכונים אשר ערכה לכל אחת מהמערכות השונות ברכבת ישראל, ואת רמת החשיפה שלהן לאיום וחשיבות התפקוד שלהן, ועל בסיס זה נבנתה תכנית העבודה של הרכבת בתחום לשנים הקרובות.

נציגי מערך הסייבר הלאומי פירטו גם הם על העבודה מול הרכבת ושיבחו את היקף ואיכות העבודה אשר מבצעת הרכבת בתחום. בהמשך גם ביקשו נציגי מערך הסייבר להרחיב מעט את היריעה, והציגו לוועדה את העבודה אשר נעשית במטה לקראת הפיכתן של יותר ויותר ערים בישראל לערים חכמות, והאתגר עם שמירה על רציפות תפקודיות של מערכות עירוניות, בעת איום סייבר, ככל שהמערכות הופכות טכנולוגיות יותר ויותר.

יו"ר הוועדה, ח"כ ברקו, סיכמה את הביקור: "אני מודה לאנשי הרכבת ומתרשמת מהעבודה החשובה שהם עושים בתחום. כל פיגוע בתשתית קריטית כמו רכבת הוא מגה פיגוע, וזה יכול להיות פיזי או זה יכול להיות באמצעות מתקפת סייבר. יש מקום לאפשר עזרה במימון ובהקלת רגולציה בכדי לזרז את ההתקדמות של רכבת ישראל במוכנותה לאתגרי הסייבר".

שירי דנון,
0 תגובות