חרד"לית מובהקת

מפלגת 'האיחוד הלאומי' פרסמה את מצעה בענייני דת ומדינה, המשקף גישה חרד"לית מובהקת. למעשה, בנקודות רבות המצע נראה זהה למצע של ש"ס או יהדות התורה.

נציין בקיצור רק כמה דוגמאות ממה שיש במצע:

בתחום השבת הציבורית - הציונות הדתית דגלה בהידברות עם הציבור החילוני בדרכי נועם, בהבנה שכפייה יוצרת ריחוק ושנאה ולא תורמת לאהבת התורה והשבת. ברוח זו, דומה שאמנת מו"ר הרב מדן ופרופ' גביזון ייצגו היטב את רוחה של הציונות הדתית, ואת האמונה שבהידברות ניתן להגיע להישגים שיחזקו את השבת באופן מלא ואמיתי. מצער לקרוא את האמור במצע של 'האיחוד הלאומי': "התנועה איננה תומכת בהצעות פשרה ברוח אמנות שונות שמחלישות את שמירת השבת".

בתחום הגיור - אחת המשימות הגדולות המוטלות על הדור היא פתרון בעיית מאות אלפי הלא-יהודים שחיים בתוכנו. למרבה הצער, הרבנות הראשית לא זו בלבד שלא נקטה בצעדים מעשיים בתחום זה, אלא היא גם אימצה קו מחמיר בענייני הגיור, ושללה את האפשרות שרבנים בעלי גישה מקילה יותר יוכלו לגייר, גם אם מדובר ברבני ערים ידועים ומוסמכים. והנה, 'האיחוד הלאומי' מאמץ את הקו החרדי הנוקשה של הרבנות הראשית, ומכריז: "התנועה תומכת בחיזוק מערך הגיור הממלכתי כפי הוראות הרבנות הראשית לישראל... הרבנות הראשית היא הגורם הבלעדי שעל פי פסיקותיו יוכרו הגיורים במדינת ישראל".

ככלל, הרבנות הראשית לישראל מתנהלת בשנים האחרונות על פי גישה חרדית, המדירה את רבני הציונות הדתית מתפקידי רבנות ערים, ולא פעם נגועה במינויים בעייתיים עד מושחתים. ממש בימים אלו מנהל הרב דוד לאו שליט"א מאבק נגד הראשון לציון על מחטף במינויו של מקורב למנכ"ל בתי הדין הרבניים. 'האיחוד הלאומי' בחר להעלים עין מכל התופעות הבעייתיות של הרבנות הראשית, ומתייחס אליה כאילו מדובר בגוף האידאלי כפי שהיה בחזונו של הרב קוק: "התנועה תפעל בחקיקה לחיזוק מעמד הרבנות הראשית והחלטותיה בנושא דת ומדינה".

ומה אין במצע? הרבה. למשל, אין ולו גם מילה אחת על חשיבות שילובן של נשים במרחב הדתי הציבורי. חיזוק ישיבות ומכינות קדם צבאיות - מופיע; מדרשות לבנות - הס מלהזכיר.

בסופו של דבר, המצע מייצג היטב את הגישה החרד"לית, ולכן יש רק להצטער על כך שהוא מכריז על עצמו שהוא "משקף את עמדת הציונות הדתית". אני מאמין באמונה שלמה שהזרם המרכזי בציונות הדתית מאמין בחשיבות ההידברות עם הציבור החילוני, במציאת דרכים הלכתיות המאפשרות התמודדות רצינית עם בעיות הגיור, בגישה ממלכתית שאינה מקדשת רק חומרות, בשילוב נשים במרחב הדתי הציבורי ועוד - ומקומו הרחק מן המצע של האיחוד הלאומי.

אמנון בזק,
0 תגובות