"גופי הספורט ייהנו מיציבות כלכלית"

ועדת הרפורמות, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו), אישרה פה אחד, לקריאה שניה ושלישית, את פרק ד' (ספורט) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית.

הפרק קובע כי סמכויות ותקציבים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט יועברו למשרד התרבות והספורט, כך שהמועצה להסדר ההימורים תהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות משחקים ותחרויות בספורט בלבד, ותקציב הספורט כולו ייקבע במסגרת תקציב המדינה.

יו"ר ועדת הרפורמות ח"כ רחל עזריה (כולנו): "הרפורמה בספורט היא מהלך מאד חשוב ואני ממש שמחה וגאה במאמץ המשותף לנתק בין ההימורים לספורט. זו יוזמה של שר האוצר משה כחלון שאומר בפירוש שאנחנו כמדינה מוכנים לתת לספורט תקציב עצמאי ויציב כמו שצריך להיות. התמודדנו עם הרבה אתגרים מתחילת הדיונים בחוק. דאגנו שיהיה גידול תקציבי לספורט, שהאגודות הקטנות יהיו מוגנות. יצרנו שיטה שתוודא שגופי הספורט יהנו מיציבות כלכלית עם תזרים מזומנים שיינתן 50% בתחילת שנה ו50% באמצעה. הגענו להצלחות והסכמות מול החששות מפוליטיזציה וחזקנו לשם כך את המועצה הלאומית לספורט ואת הייצוג המקצועי בתוכה. כל זה תוצאה של שיתוף פעולה מרשים עם גופי רוחב והאגודות. כל זה יביא יתרון גדול וזינוק משמעותי לספורט הישראלי."

על מנת לענות לחששות מהתערבות פוליטית בגופי הספורט הוחלט לחזק את המועצה הלאומית לספורט ולהעניק להמלצותיה מעמד מחייב. כל חריגה של משרד הספורט מהמלצות המועצה, ידרשו הודעה בכתב שתפורסם על ידי משרד הספורט ותנמק את החלטתו. המועצה תקים ארבע מדורים. מדור תקציב, מדור מתקנים ומדור תמיכות. במדורי המועצה יהיו נציגים שיבחרו שווה בשווה בין משרדי הממשלה לגופי הספורט. גופי הספורט יקבלו תוספת של שני נציגים מקצועיים למועצה. עוד הוחלט בדיון על תגבור התקציב למגזר הלא יהודי, בדומה לתקציב הקיים כיום בספורט נשים. על להגן לשמר את הסכומים הגבוהים לתמיכה בספורט הוחלט כי תקציב עד 2021 לא יפחת משיא תקציב הספורט בשנת 2016. 

הרפורמה תשנה את מועדי תקצוב אגודות הספורט. 50% מתקציבי הספורט יועברו לאגודות הספורט כבר בחודש ינואר. 40% בחודש יולי. יתרת התקציב תועבר ברבעון האחרון של השנה. מתוך מטרה להקל על אגודות הספורט הקטנות, אלו ייהנו ממסלול בירוקרטי מיוחד.

ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד) אמר: "הרפורמה בספורט תעלה את תקציבי הספורט. במסגרת הרפורמה דאגנו לבלמים ואיזונים. זו אינה חתונה קתולית ואם יהיה צורך, נבצע תיקונים. הרווח הגדול הוא ששמים את תקציב הספורט בבסיס התקציב"

ח"כ עיסאווי פריג' (מרצ) אמר: גורם האי ודאות ברפורמה מאוד משמעותי. הרפורמה המוצעת יכולה להיות חרב פיפיות הכל תלוי בביצוע ובנטרול הפוליטיקה מהספורט". לדבריו, "אנחנו עומדים לאשר יותר פוליטיקה בספורט. בעתיד, שר יאשר איפה יוקם מגרש ספורט".

שי טלמור,
0 תגובות