חשיבות הרבנות הראשית

הרהורים ''מהפכניים'': חשיבות הרבנות הראשית והסטטוס קוו למסורתיות, שכן מדינת ישראל היא מוקד הזהות היהודית היום ולמעשה היא פוסקת ההלכות הגדולה לציבור גדול.

אסביר: אני מוצא סוג של אי הבנה של תפקידה של מדינת ישראל ו''הישראליות'' ומקומן כמוקד הזהות היהודית היום, ומדוע התפקיד שלהן בעיצוב העם היהודי ובעיצוב ההלכה היהודית כל כך מכריע. 
פעם המסורת היהודית עברה דרך הנורמה בקהילה, בתקופה המודרנית היא מועברת דרך ספרי ההלכה. סוציולוגים של הדת עמדו על כך שהעת המודרנית אופיינה במעבר מהמודלהישן של העברת המסורת באמצעות 'המנהג', כלומר: אדם רואה כיצד הקהילה שלו מתנהגת ומתנהג בהתאם, אל המודל החדש שבו ניכרת עליונות המסורת הכתובה. כלומר הנוהג של האדם מושפע בצורה דרמטית מספרי ההלכה, גם אם ספר ההלכה מנוגד למנהג ההורים והקהילה. אבל היהודים המסורתיים בישראל עדיין מחוייבים לנורמה הקהילתית ו''הקהילה'' היא מדינת ישראל. ולכן אם מדינת ישראל עושה כשרות משלה ונותנת מעמד על לרבנות שלה זה מסר עצום בשביל היהודים המסורתיים. 
ובהמשך לכך, לכן למשל (סתם דוגמא אחת, תבחרו כל דוגמא לתופעה שמדינת ישראל נותנת או לא נותנת לה לגיטימציה) נישואין אזרחיים במדינת ישראל הם מצד יהודי אחד אסון, כי אין ספור ישראלים מסורתיים מתנהגים לפי מנהג הקהילה - כלומר מדינת ישראל - ואם המדינה אומרת שנישואין זה רק על פי הרבנות, אז מבחינתם זו היהדות וזו הנורמה היהודית והם מקפידים על זה וזה החיבור המעשי והנפשי שלהם. ואם מדינת ישראל מחליטה שאפשר גם נישואיים אזרחיים אז מבחינתם זה לגיטימי כיהודים. (לכן גם כל פעם שאני שומע מישהו אומר שאם היה חוק שאוסר לנסוע ביום כיפור זה היה גורם תוצאה הפוכה, אני יודע שזו אמירה מקסימה, אך שאין בה שום הבנה היסטורית של תפקידה המכריע של מדינת ישראל בעיצוב היהדות).
כן, אני מנסה לומר שמדינת ישראל למעשה פוסקת הלכה לעם היהודי. מדינת ישראל היא מוקד הזהות היהודית היום, (או אשכרה כמו בלשון/נבואת הרב קוק ''יסוד כסא ה' בעולם'') ולכן חשיבות הרבנות הראשית ושמירת הסטטוס קוו היא כל כך גדולה, לא רק בגלל אהבת הממלכתיות הציונית-דתית אלא גם בגלל אהבת ישראל המסורתית-מזרחית. הן נפגשות פה.

אבישי בן חיים,
0 תגובות