הטבת מס למסיימי תארים

ועדת הכספים דנה בסעיפי חוק ההסדרים לשנת 2019 שנועדו להאריך ב-7 שנים הוראת שעה הקובעת כי רף הזיכוי במס למסיימי תארים אקדמאיים שמשתלבים בשוק העבודה יחול לפרק זמן של שנה בלבד - תחת 3 שנים למסיימי תואר ראשון ושנתיים למסיימי תואר שני כפי שנקבע בהסדר המקורי.

במהלך הדיון טענו נציגי האוצר כי הכספים הנחסכים במהלך זה מתועלים לטובת מערכת ההשכלה הגבוה והסטודנטים.

נציג התאחדות הסטודנטים ציין כי הסטודנטים הביעו הסכמה אודות המתווה, כאשר האוצר התחייב לתעל חלק מהכסף לצרכים ספציפיים בהם רואה ההתאחדות חשיבות גדולה יותר. בדיון עלה כי כמה מחברי הוועדה מתנגדים נחרצות למהלך ויו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין כי לא יעלה את הסעיפים להצבעה במתכונתם הנוכחית: "המשמעות של הארכה בת 7 שנים היא ביטול ההטבה, ששר האוצר יכריז - ביטלתי".

הוראת השעה שנכנסה לתוקף בשנת 2014 הוארכה לתקופה של שלוש שנים במסגרת דיוני התקציב הקודם, כך שהוחלט כי תחול לגבי מי שסיים את לימודיו עד סוף שנת 2018. בשל התנגדות חברי ועדת הכספים נדחתה אז בקשת האוצר להארכת ההוראה עד שנת 2020.

במסגרת סעיפי חוק ההסדרים 2019 מבקש האוצר להאריך ב-7 שנים (עד שנת 2025) את הוראת השעה המגבילה את זכאות מסיימי התארים להטבה במשך שנה אחת בלבד. שווי מירב ההטבה ב-2018 הינו 2,592 ש"ח בשנה לנקודת זיכוי. מסיים תואר ראשון זכאי לנקודת זיכוי אחת ומסיים תואר שני נהנה מחצי נקודת זיכוי במס הכנסה ( - מירב השווי בשנת  2018 לחצי נקודה הוא 1,296 ₪).

ח"כ גפני פתח את הדיון: "כבר בדיונים הקודמים התנגדנו להארכה ארוכה של הוראת השעה, מדוע אתם מביאים ארכה של 7 שנים?"

שלמה פשקוס, אגף תקציבים, משרד האוצר: "מהות ההטבה הזו ניתנת לאוכלוסייה ספציפית בתקופה ספציפית, המטרה הייתה לעודד אנשים לרכוש השכלה גבוה וגם שיהיה החזר להשקעה שלהם בשכר הלימוד. כיום אנחנו נוקטים בצעדים רבים אחרים לעודד השכלה גבוה ולנגישות אליה. אנחנו לא מרעים תנאים אלא משמרים את המצב הנהוג בשנים האחרונות".

ח"כ רועי פולקמן: "אין טעם להאריך את זה לתקופה קצרה. המניע של החקיקה היה פופוליסטי ופוליטי אבל מבחינת יעילות זה לא מוציא יותר אנשים ללימודים. עדיף להשקיע את הכסף במכינות בשילוב אוכלוסיות נוספות במסגרת ההשכלה הגבוה, להשקיע במעונות סטודנטים, זה הרבה יותר חברתי. אנחנו מחפשים לצמצם פערים חברתיים".

ח"כ גפני: "התקשרו אלי מהאופוזיציה וביקשו לדחות את הדיון כי הוא שנוי במחלוקת, אמרתי שאני יכול לא לדחות אבל אני יכול לא להצביע, נדחה את ההצבעה, יגישו את ההסתייגויות ונדבר עליהן".

עדן ביזמן, יועץ שר החינוך להשכלה גבוה: "במסגרת הדיונים על התקציב נדרשה מערכת ההשכלה הגבוה לקצץ 250 מיליון ₪, העלנו את האפשרות להאריך את הוראת השעה בפעם השלישית לטובת צרכים שכל הצדדים הסכימו לגבי נחיצותם".

רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים: "אני עושה שיקול מה הכי משמעותי. עבור אקדמאים שמסיימים ללמוד האפשרות להשתלב בשוק העבודה גבוה יותר ממה שהיה לפני שסיימו. הסכמנו שהתקציבים שיגיעו מהארכת הוראת השעה יוסטו למקומות החשובים בעינינו – תחבורה ציבורית, אוכלוסיות פריפריאליות - הנגשת הלימודים למי שרחוק מהם".

ח"כ גפני: "אם האוצר היה מתחייב שהכסף הזה יצבע לטובת הסטודנטים, לטובת צרכים שהם יעידו שהם זקוקים להם אז ניתן היה לאשר זאת אבל הם נותנים לכם כסף קטן יחסית לכסף הגדול שלוקחים ממך".

ח"כ גפני סיכם את הדיון: "לא תואשר כאן ארכה של 7 שנים, לא ייצא מתחת ידי הוועדה הצחוק הזה. המשמעות היא ביטול ההטבה, שיעמוד שר האוצר ויגיד בטלתי את ההטבות. לדעתי גם אתם הסטודנטים טועים בהארכה כזו. אני מכיר רבים ששכרם נמוך לאחר תום לימודיהם והם זקוקים לסיוע הזה. אני תומך בעמדה שצריך לתת לסטודנטים ולהשכלה הגבוה, תקציב ההשכלה היום גבוה מאי פעם, עשיתי פעולות בעניין הזה אבל לקחת מאנשים אחרים זה לא דבר הגון. אני מבקש מהאוצר לבדוק מחדש את הסוגיה ולרכך את עמדתו, לא אאשר זאת במתכונת הנוכחית, יש התנגדות גדולה לכך בוועדה".

נוכח חשש יו"ר התאחדות הסטודנטים כי דחיית הארכת הוראת השעה תמנע את תקצוב צרכיהם מצד האוצר, התחייב יו"ר הוועדה כי "מה שסיכמו אתכם תקבלו, אם ישנו מהדברים שלהם אוריד מסעיפים אחרים בחוק התקציב ואתן לכם".

 

שי טלמור,
0 תגובות