"יום שחור למדינה ולשלטון החוק"

שלי יחימוביץ' אומרת כי זהו יום שחור למדינה ולשלטון החוק, וטוב שאפשר להתנחם בחוסנן ובאומץ לבן של מערכות שלטון החוק שהתעקשו לעשות את עבודתן חרף הפחדות, הכפשות ואיומים.

היא אומרת: "עברת השוחד היא מהחמורות בספר החוקים. היא מזעזעת את יסודות המדינה כשמדובר בראש הממשלה. מעשיו הם מושחתים, משחיתים, ומכוערים. ההתמודדות שלו עם מצבו היא אגוצנטרית, אלימה, והוא אינו נרתע מלהרוס ולחרב את כל מה שסביבו כדי להישרד. זה רע. אסור לו להישאר בתפקידו ולו רגע אחד. זכור נתניהו את מה שתבעת מאולמרט: התפטר לאלתר, אמרת לו. ראה"מ בחקירות אינו מסוגל שלא לערבב בין שיקולים אישיים ופוליטיים ובין טובת המדינה, אמרת. וצדקת. אם נותר בך שמץ של דאגה למדינה, תודיע עכשיו על התפטרותך. ולשותפים של נתניהו: אם תאפשרו לו להמשיך ולכהן בתוך חלום הבלהות הזה, לעולם ידבק בכם כתם השחיתות".

 

גיל צח,
0 תגובות