עבודות תשתית בפרדסיה

היום יחלו עבודות תשתית בפרדסיה - ברחוב יונה פישר בקטע שבין ככר רמב"ם לבין רחוב המייסדים לשם הפיכתו לרחוב חד סטרי מכיוון רחוב רמב"ם לרחוב המייסדים, וזאת בהתאם להחלטת ועדת התנועה היישובית.

 לא תתאפשר כניסה לרחוב יונה פישר מרחוב המייסדים.

 

כפיר ענבי,
0 תגובות