פריסת חובות עבר במזונות

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל.

מוצע להסמיך את רשם ההוצאה לפועל לפרוס חוב עבר במזונות לתשלומים, תחת תנאים המפורטים בחוק ולאחר שהשתכנע, בהתאם ליכולתו של החייב ובמידת הפגיעה בזוכה, כי הפריסה מוצדקת, זאת בניגוד למצב כיום, לפיו בית המשפט הוא היחיד המוסמך לפרוס חוב עבר במזונות. עוד מוצע כי הרשם יהיה רשאי לאשר הסדר בין זוכה לחייב הנוגע לחוב עבר במזונות כהגדרתו בחוק האמור.

בדברי ההסבר נכתב: "תרומתו של התיקון המוצע באה לידי ביטוי בכמה היבטים: ראשית, מתן סמכות לרשם ההוצאה לפועל לפרוס חוב עבר במזונות עשוי להקל על החייב ועל הזוכה שאינו המוסד על ידי ייעול ההליכים .קיומו של הליך נוסף בבית המשפט לענייני משפחה, אשר במסגרתו נדרש החייב להוכיח בשנית כי יש הצדקה לפריסת החוב עשוי לארוך זמן רב ולעכב את תשלום החוב. כמו כן, המשמעות של הליך נוסף היא עלויות נוספות המוטלות על הצדדים בשל ניהול ההליך ותשלום אגרה נוספת על ידי החייב .לכן, מתן סמכות לרשם ההוצאה לפועל לפרוס את החוב לתשלומים תפשט ותקצר את ההליכים ובדרך זו תקל על הצדדים.

שנית, התיקון המוצע צפוי להקל את העומס על מערכת בתי המשפט.

שלישית, המנגנון המוצע מתמרץ חייבים לשלם את דמי המזונות החודשיים באופן שוטף כדי שתתאפשר להם פריסה של חוב עבר."

דדי שי,
0 תגובות