המל"ג יפעל באזור יהודה ושומרון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה של חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי ויעקב מרגי. 56 תמכו בהצעה 35 התנגדו.

מוצע לתקן את חוק המועצה להשכלה גבוהה ולהחליף את נוסחו של סעיף 28א ולקבוע כי המועצה להשכלה גבוהה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויותיה לפי החוק כלפי ישראלים באזור יהודה והשומרון והזכויות והחובות מכוח החוק יחולו גם עליהם. מוצע כי החוק יחול בתוך שנה מיום פרסומו, וכן לקבוע הוראות מעבר לעניין הכרה במוסדות ובתארים שניתנה ערב תחילתו של החוק המוצע.

בדברי ההסבר נכתב: "בהתחשב באופייה של המועצה להשכלה גבוהה כתאגיד סטטוטורי היונק את סמכויותיו ישירות מהחוק ולאור חזקת הפרשנות הטריטוריאלית של חקיקת הכנסת נהוג לפרש את הוראות חוק המל"ג כבעלוֹת תחולה טריטוריאלית בגבולותיה של מדינת ישראל בלבד. במצב זה המועצה להשכלה גבוהה אינה רשאית להפעיל את סמכויותיה הסטטוטוריות באזורים שבהם לא הוחל המשפט והמנהל של מדינת ישראל, ובכלל זה באזור יהודה והשומרון. 

הדבר הוביל ליצירת מערכות דינים מקבילות העוסקות באסדרתו של תחום ההשכלה הגבוהה, כך שלצד המועצה להשכלה גבוהה הפועלת לפי חוק המל"ג, פועלת באזור יהודה והשומרון מועצה מקבילה – המועצה להשכלה גבוהה (יו"ש) – שסמכויותיה מעוגנות בתחיקת הביטחון של מפקד כוחות צה"ל באזור.

הכפילות הנובעת מקיומן של שתי המועצות להשכלה גבוהה, שכל אחת מהן פועלת במרחב נורמטיבי ובגזרה גיאוגרפית משלה, יוצרת קשיים לא מבוטלים הפוגמים ביעילות אסדרת תחום ההשכלה הגבוהה של אזרחי המדינה והשוללים יכולת להסדיר את התחום באמצעות הוראות הנסמכות על מדיניות אחידה וראייה משותפת.

מטרת החוק המוצע היא להרחיב את תחום תחולתו של חוק המל"ג לעבר אזור יהודה והשומרון ובכך לאפשר לרשויות הישראליות המוסמכות להסדיר את תחום ההשכלה הגבוהה בכללותו."

יו"ר ועדת החינוך ואחד מיוזמי החוק ח"כ יעקב מרגי הציג את ההצעה ואמר: "מטרת הצעת החוק שיזמנו, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי ואנוכי, היא להביא לכך שכל מוסדות ההשכלה הגבוהה הפועלים כיום, בין בשטח מדינת ישראל ובין באזור יהודה ושומרון, יהיו נתונים לפיקוחה של המועצה להשכלה גבוהה

עד כה המוסדות הישראלים באזור היו נתונים לפיקוחה של המועצה להשכלה גבוהה (יהודה והשומרון), שסמכויותיה מעוגנות בתחיקת הביטחון של מפקד כוחות צה״ל באזור, והכפפת כלל המוסדות, כמוצע, לסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה הפועלת מכוח החוק תיצור אחידות בכללים ובאמות המידה החלים על המוסדות."

ח"כ דב חנין: "החוק שמובא היום הוא חלק ממהלך כולל גדול ורחב של סיפוח השטחים הכבושים - את זה צריך לומר לכנסת בצורה אמיתית, בצורה פתוחה. אסור להמשיך בדרך הזו, שבה הממשלה הנוכחית הולכת, של להוביל את המהלך הגדול הזה של סיפוח השטחים הכבושים בלי להגיד לציבור הישראלי את האמת, בלי להגיד לציבור הישראלי שזה מה שהם עושים. ממשלת נתניהו מספחת את השטחים בהליך הדרגתי, הליך של צעד אחר צעד, הליך של סיפוח כגנבים בלילה. הם חוששים להגיד את האמת לציבור."

ח"כ מסעוד גנאים: "הצעת החוק שלפנינו היא דוגמה להצעת חוק שמה שעומד מאחוריה זה אג'נדה פוליטית, זה השקפת עולם פוליטית ברורה של הבית היהודי ושל הימין בישראל. וזה אחד החוקים שבא לממש את התיאוריה והתכנית של הסיפוח הזוחל, להפוך השטחים הכבושים לדבר שהוא טבעי ולגיטימי."

ח"כ אחמד טיבי: "אין ספק שיש מי שחושב שיש לו אור ירוק, אור ירוק אחרי הנאום של הנשיא האמריקני טראמפ כדי להציע לספח, לספח באופן ישיר, באופן עקיף. כך הייתה גם החלטת ועידת הליכוד לפני כמה שבועות שהמליצה על סיפוח, וגם הסיפוח העקיף הזה לגבי אוניברסיטת אריאל, למרות ההתנגדות המקצועית האקדמאית, מטרתה ימנית אידיאולוגית."

ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא: "הכיבוש הוא פשע מלחמה, הכיבוש נמשך כבר יותר מ-50 שנים. הגיע הזמן שתהיה עמדה ברורה להמשך, האם יש סיפוח, סיפוח כאילו של כל השטח, ואז נבקש שוויון זכויות בכל התחומים. אז אם כבר הולכים על הסיפוח, אז הסיפוח יהיה כולל האנשים וכולל זכות שיבה לכל פלסטיני לחזור לבית שלו. ואם אתם לא תרצו בזה זה יגיע אפילו אם לא תרצו. כי מה שאתם עושים פה, אנשים שאני לא חושב שהרוב של המפלגות שמרכיבות את הממשלה הזאת, אני לא בטוח שמי שבחר במפלגות האלה רצה להגיע למצב הזה, רצה להיות בסיפוח הזוחל הזה."

ח"כ טלב אבו עראר: "מדובר כאן בהצעת חוק שכוונתה סיפוח התנחלויות, הכרה במוסדות השכלה בשטח כבוש. ואני כאן שואל, שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. איפה דאגתה לסטודנטים, אזרחי המדינה הערבים, ובעיקר בנגב? האם אריאל גדולה יותר מרהט? הרי ברהט יש 70,000 בני-אדם. אין להם לא אוניברסיטה, אין להם מכללה שהיא מוכרת. מכללה אחת אחת ל-250,000 תושבי הנגב הבדואים."

ח"כ יוסף ג'בארין: "ראינו את חקיקת חוק ההסדרה, שביקש להכשיר התנחלויות שהוקמו באופן לא חוקי, גם לפי המשפט הישראלי ולא רק המשפט הבין-לאומי, ועכשיו זה עוד מהלך. ואין ספק שזה מהלך שנועד להקדים סיפוח, אולי את כל ההתנחלות אריאל וסביבתה. אין ספק שהמהלך הזה: פוגע בעקרונות בסיסיים של המשפט הבין-לאומי – שאסור מדינה הכובשת להחיל את הסמכויות שלה באופן ישיר על קרקע או על אזורים בתוך שטח שהיא כבשה בכוח באופן צבאי ובאופן שמנוגד למשפט הבין-לאומי."

ח"כ עיסוואי פריג': "אין אחד בבית הזה שהוא לא חסיד ההשכלה הגבוהה  כי משם אנחנו ניזונים, שם לומדים. אבל אין לכם גבול שאתם מכניסים את ההשכלה הגבוהה לעומק הדיון. הרי אם צריך השכלה גבוהה, אנחנו בעד מכללות ואוניברסיטאות בכל מקום. אבל להשתמש בהשכלה גבוהה בשביל לחזק כיבוש? אני שואל, למה? הפסקתם עם המאחזים, עכשיו אתם עוברים למאחזים אקדמאיים מתוך מחשבה שמאחז אקדמי - לא יתקפו אותו. זה לא חלק, ממדינת ישראל זה שטח שמיועד למדינה פלסטינית עתידית."

ח"כ מועלם רפאלי: "כל המהות של הצעת החוק הזו היא להביא את כל מוסדות ההשכלה הגבוהה שבהם לומדים סטודנטים ישראלים שיעמדו תחת אותם קריטריונים. מה לעשות שהנגשת ההשכלה הגבוה חשובה גם לנו למרות שאנחנו ימנים משיחיים?"

שר החינוך נפתלי בנט סיכם בשם הממשלה: "אנחנו עושים היסטוריה היום. סטודנטים ביהודה ושומרון לא יופלו יותר לעומת סטודנטים בתל אביב. הצלחנו לעשות מה שעשרות שנים לא הצליחו. הגענו כדי ליישם את המדיניות לשלמה נבחרנו ואת זה אנחנו עושים.  היום תם עידן, לא עוד סטנדרט כפול לסטודנטים ביהודה ושומורון לעומת שאר הארץ. לא יהיו יותר בנים חורגים בהשכלה הגבוהה. האפליה נגמרת.

בכלל יש אנומליה ביחס ליהודה ושומרון, אתם יודעים למשל שחוק הנגשה לנכים לא חל ביהודה ושומרון? חוק לניצולי שואה גם לא חל? למה בן אדם צריך להיות מופה רק מחמת מקום מגוריו? אני לא זוכר שהוא משלם פחות מיסים או עושה פחות מילואים. כל הזמן מתפלאים שבאנו למשול ולקדם את מה שאנחנו מאמינים בו."

שירי דנון,
0 תגובות