שוברים את שוברים שתיקה

בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר ארגונים נכנסים לתוך מערכת החינוך ומנסים להשפיע על בני נוער לא להתגייס לצה"ל ולמרוד בערכי החינוך הממלכתי.

הצעת חוק שאני נמנה כאחד מיוזמיה תשים סוף לכניסתם של ארגונים אנטי ישראליים כאלו.

ריבוי הדעות הוא אחד מהערכים החשובים במערכת החינוך ולכל תלמיד צריכים להינתן הכלים להחליט לבדו את השקפת העולם שתלווה אותו, אך ברגע שהשקפת עולם זו מוסתת על ידי מארג שקרים מסוכנים אין אנו יכולים להרשות זאת.

עודד פורר,
0 תגובות