הרב קלנר פרסם הבהרה

הרב קלנר פרסם הבהרה לעמדתו בנוגע למעמד הנשים, ולענ"ד הדברים שפורסמו כעת, בשיקול דעת ועל מנת להפיצם ברבים, מטרידים לא פחות מאשר הדברים שבעל פה שהופצו בתחילה, שניתן היה להתייחס אליהם כפליטות פה שנאמרו בקלות דעת, או אולי כדברים שהוצאו מהקשרם, כטענת הרב. אתייחס כאן לפיסקה אחת: "באותם שיעורים גם הוסבר על החוש הנשי החשוב, טבעיות, ואינטואיטיביות, שכאשר הוא נשמר ומפותח אזי אין להן צורך בלמדנות ובמדרשות. שרק היום, כשהכל עקום, ומגדלים אותן עקום, נוצר צורך מצער באשפוזן במדרשות – בבתי החולים הרוחניים, ולצוות המטפלים, הרופאים והאחיות, הרבנים והרבניות, המסורים והנפלאים העסוקים באמצעים מלאכותיים לעזור לבנות היקרות לשוב לבריאותן הטבעית ולשחזר את מה שהן איבדו".

בנות הלומדות במדרשה אינן חולות, חלילה, ולא גדלו עקום, והמדרשות – לפחות אלו שאני מכיר – אינן "בתי חולים רוחניים" שבהן יש לאשפז אותן. התהליכים של מאות השנים האחרונות, שבהם נשים זכו להשכלה ולנצל את היכולות השכליות שלהן אינם תהליכים עקומים, אלא זוהי ברכה רבה של התפתחות חיובית של העולם. עצם העובדה שהקב"ה נתן לנשים את היכולות הללו מוכיחה שהתפתחות שכלית זו איננה עומדת בניגוד ל'טבע האישה' הדמיוני שיש המתעקשים לשווא להציגו, כאילו האישה הבורה וחסרת ההשכלה היא האישה האידאלית. גדולי תלמידי החכמים מכל הזרמים כבר דיברו על כך, שבעידן שבו נשים רוכשות השכלה בכל תחומי החיים – לא יעלה על הדעת שדווקא השכלתן התורנית תישאר נמוכה ורדודה. בריאותן הטבעית של בנות תהיה כאשר הן ישלבו את היכולות האינטלקטואליות שהקב"ה נתן בהן, יחד עם פיתוח עולמן הרוחנית בהתאם ליכולות אלו.

אמנון בזק,
0 תגובות