חוק הריבונות הוא טעות

חוק הריבונות הוא טעות ואיוולת מסוכנת שתירשם בדברי הימים של ישראל והעם היהודי כמכה היסטורית להמשך קיום החזון הציוני, וצעד טרגי בדרך לאובדן הצביון הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל.

החלת הריבונות הישראלית בגדה וסיפוחה תחסל בטווח הארוך את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים ואוהבים אותה היום. בין אם היושבים בממשלה מבינים זאת (ורובם מבינים היטב) או לא. זו יוזמה אנטי ציונית, אנטי יהודית ואנטי דמוקרטית בעליל.

אין מה לדחות את העלאת החוק - צריך להוריד אותו מהפרק לתמיד, לטובת אזרחי מדינת ישראל כולם, לטובת השלום באזור ולטובת הישרדות הרעיון הציוני, היהודי והדמוקרטי.

ח"כ חיליק בר,
0 תגובות