נמל יפו עבר מרשות המדינה

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) סירב לאשר תקנות שהוגשו לוועדה ע"י משרד התחבורה בנוגע לביטול הצורך שמתן רישיונות עגינה בנמל יפו ע"י המדינה וכן ביטול הצורך בהסדרה של המדינה, לרבות גביית אגרות. התקנות שהוגשו לביטול תקנות קיימות בעניין הן עניין טכני בעיקרו שנובע מהעובדה שהנמל הועבר לידי עיריית תל-אביב-יפו עוד ב- 2007. גפני הסביר לנציגי משרד התחבורה, כי הוא "אינו מתנגד לעניין הטכני של ביטול התקנות, אך מנצל את העובדה שהדבר הגיע לפתחה של הוועדה על-מנת לברר כיצד ובתמורת מה הועבר נכס של המדינה לידי רשות מקומית, גדולה ככל שתהא" והוסיף: "אם השאלה הזאת לא תישאל עתה, בעוד כך וכך זמן, כשתתעורר בדיקת גורמים כאלו ואחרים, כגון מבקר המדינה, יישאלו איך הסכמתי לאשר דבר כזה מבלי לברר כיצד הועברה הבעלות על נכס של המדינה כמו נמל יפו".

גפני אמר עוד, כי "השאלה צריכה להישאל לגבי כל נמלי הים של המדינה ולגבי נכסים אחרים, אבל כאן זה מוחשי ואני לא יכול לאשר את העניין הטכני מבלי שנידרש לנושא של העברת נכס כמו נמל יפו לידי עיריית תל-אביב".

נציגת מחלקת חקיקה במשרד התחבורה, שהציגה את התקנות, סיגלית ברקאי, הסבירה את התקנות ואמרה שמדובר בהוראות שקיימות משנת 1956 ויש לבטל אותן כי בפועל המינה לא מעניקה עוד רישיונות עגינה, לא מפעילה את נמל יפו ואף לא גובה את האגרות המדוברות עבור שירותי הנמל".

גפני שאל את ברקאי, מה ניתן למדינה בעבור הנמל וזו השיבה כי לא ידוע לה על תמורה בעניין ואז אמר: "מה פירוש הדבר שמעבירים נכס של המדינה לרשות המקומית מבלי שהמדינה קיבלה משהו בתמורה??!".

מנהל המעגנה בנמל יפו, אילן בן יקר: "בעבר הנמל היה שייך עד 2007 למדינת ישראל ועבר לעיריית ת"א.  היתה החלפת קרקעת ובתחילה הנמל עבר לידי הרשות לפיתוח ת"א. בחודש האחרון הנמל עבר לאחריות חברת 'אתרים', שהיא חברת בת של עיריית ת"א". 

גפני שאל את בן יקר: "מה המדינה קיבלה בתמורה? למה היה צריך להעביר את זה? מה הפריע?".      בן יקר לא ידע לפרט בעניין אך ציין, כי "ככל הידוע לו, בתמורה לנמל יפו המדינה קיבלה את השטח של המגרש של מכבי יפו".

נוכח היעדר תשובות מספקות, הודיע גפני, כי הוא "לא מאשר את התקנות, אף שמדובר בעניין טכני בלבד, עד

שגורם מוסמך מטעם מדינת ישראל יביא לי דיווח מה נעשה עם הנמלים, למה נתנו לעיריות? הרי מישהו יצטרך בסוף לתת דין וחשבון. שמישהו יגיד תמורת מה עבר נמל יפו מהמדינה לעיריית ת"א. למשל, מנהל מקרקעי ישראל או כל גורם מוסמך אחר. מדובר בנכס לאומי וצריך לדעת כיצד ובאילו נסיבות הוא הועבר לידי העירייה". אגב הדברים האלה, גפני הוסיף: "לא נראה לי שהמגרש של מכבי יפו הוא שווה ערך לנמל יפו. צריך לקבל תשובות בעניין ואולי תנוח דעתי לאחר מכן. התקנות יאושרו לאחר קבלת תשובה מוסמכת". 

שגית לוי,
0 תגובות