מקדמים רפורמה לאימוץ תקינה בינלאומית

ועדת הרפורמות, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו), החלה את דיוני ההכנה לקריאות שניה ושלישית של הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018.

בפתח הדיון אמרה יו"ר הוועדה כי "הרפורמה בנושא התקנים היא כלי חשוב במאבק ביוקר המחייה ובפתיחת השוק הישראלי לתחרות. הרפורמה תביא לאחידות רבה יותר בין התקינה הישראלית לתקנים הבינ"ל, ובכך תעודד ייבוא מוצרים נוספים לארץ ותביא להפחתת יוקר המחייה ולהורדת מחירים במוצרים מיובאים רבים, החל ממוצרי חשמל לבית וכלה בצעצועים לילדים. עוד אמרה כי הוועדה תעשה מאמץ כדי שהצעת החוק תקודם בהקדם האפשרי ומשרדי הממשלה יוכלו להתחיל את העבודה על הרפורמה".

 יעקב וכטל, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, הציג את עיקרי הצעת החוק: "הממשלה החליטה באוגוסט 2016 שמכון התקנים יתאים את התקינה הישראלית הרשמית לתקינה הבינ"ל הנוהגת, ואם אפשר, במינימום שינויים, היות שככל שיש זהות בתקנים, יש הקלה על ייבוא, ומשם הורדה בעלויות ובמחירים".

"נכון להיום יש כ-500 תקנים רשמיים המבוססים על תקינה בינ"ל ('תקנים מאומצים'), אשר ועדות התקינה במכון התקנים החליטו להכניס בהם שינויים ('שינויים לאומיים'), חלקם מתחייבים, כמו דרישות שפה, וחלקם אינם מתחייבים, אך ועדות התקינה החליטו להכניס אותם משיקוליהן".

"החלטת הממשלה מאוגוסט 2016 עוגנה בתיקון מס' 12 לחוק התקנים, אשר נחקק במסגרת חוק ההסדרים בוועדה זו בדצמבר 2016, ובו נקבע כי משרד הכלכלה והתעשייה יערוך בחינה מחדש של כל התקנים הרשמיים הקיימים ויפעל להסיר מהם את כל השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים, עד 12 באוגוסט 2019. בשל כמות התקנים הגדולה אשר נדרשת לבחינה מחדש, ומאחר שלפי החוק לא ניתן לשנות את התקן ללא הסכמת השר הממונה המופקד על התחום שאליו נוגע התקן ומשרדי הממשלה לא עומדים בלוחות הזמנים שנקבעו להעברת תגובתם, הוחלט להביא את התיקון הנוכחי לחוק, אשר יקבע מנגנון חדש ויעיל יותר, שיאפשר עמידה ביעד הזמנים שנקבע".

התיקון מתייחס רק לקבוצת התקנים הרשמיים המאמצים תקנים בין-לאומיים, אשר היו קיימים לפני אוגוסט 2016 ולא לתקנים חדשים, וכולל מנגנון לבחינה חד-פעמית שלהם והסרת השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים שיימצאו בהם, למעט במקרים חריגים.

התיקון קובע גם לוחות זמנים לכל שלב משלבי הפעילויות המוגדרים בחוק, לרבות הליכי ההיוועצות, הערות הציבור, והתייחסויות השרים הממונים, ככל שנדרשות (פירוט מדויק של לוחות הזמנים המוצעים בחוק נמצא בשקף 5 של מצגת משרד הכלכלה והתעשייה המצ"ב – ר"ר).

התיקון גם קובע כי אי התייחסות השרים לתיקון התקן במסגרת לוח הזמנים שנקבע כמוה כהסכמה, בניגוד למצב הקיים היום, וכן קובע התיקון מנגנון של טיפול במקרים חריגים ובמחלוקות בין השרים. התיקון אף משאיר לממונה על התקינה שיקול דעת לא להעביר תקן מסוים לטיפול במנגנון החדש, אם הוא סבור כי הוא מצוי בשלב מתקדם בתהליך הישן, ושינוי התהליך רק יעכב את אכרזתו כתקן רשמי.

אילן כרמית, מ"מ מנכ"ל מכון התקנים, אמר: "זהו מהלך טוב ואנו תומכים בו ומברכים עליו, שכן זה יועיל לכולנו אם כל התקנים שממתינים יהפכו לרשמיים בצורה חוקית. המכון מצוי במהלכה של מהפכה מאז החקיקה, ושינינו את כל המערך אצלנו כדי להיערך לתחרות, וגם בנינו כבר תכנית מסודרת להיערך לחוק הנוכחי. אבקש רק שאת השלב הראשוני של השלמת המיפוי, נידרש להשלים תוך 120 יום ולא 90, כפי שכתוב כעת בהצעת החוק, ואני מתחייב לפצות על הזמן הזה בשלבים האחרים, כך שמסגרת הזמן של 270 הימים להחלפת התקנים, תישאר בעינה ולא תתעכב".

נציג התאחדות התעשיינים, גרישה דויטש, בירך גם הוא על המהלך ואמר שבקשת המכון לתוספת 30 יום ראויה ותואמת את המציאות. רז הילמןמאיגוד לשכות המסחר, הצטרף למברכים, והוסיף כי "כמי שיושב בוועדות אימוץ של תקנים, לא תמיד מפרטים מספיק את הנימוקים לשינויים בתקן, ולכן יידרש זמן לבחון את הדברים, ולהבין לעומקם שינויים שכבר נעשו ואם הם מתחייבים או לא". וכטל וכרמית הגיבו שניהם בפליאה על הדברים, וביקשו לקבל מהילמן דוגמאות, שכן להם לא היה ידוע על כך שוועדות לא מנמקות את שיקוליהן לשינוי תקנים בינ"ל, והילמן מצידו התחייב להעביר להם ולוועדה דוגמאות בימים הקרובים.

משרדי הממשלה השונים בדיון אמרו כי אין להם הערות להצעת החוק, וכי גם הם תומכים בה ורוצים לקדם את המנגנון החדש המוצע בה. לאחר מכן קיימה הוועדה הקראה מלאה של נוסח הצעת החוק, תוך שמיעת התייחסויות פרטניות לסעיפים השונים.

יו"ר הוועדה, ח"כ עזריה, סיכמה את הדיון ואמרה: "אבקש כי משרד הכלכלה והתעשייה ישקול את בקשת מכון התקנים לשינוי לוח הזמנים לשלב הראשוני. בנוסף, אבקש כי המשרד יעביר לוועדה נוסח מתוקן של הצעת החוק, כבר בימים הקרובים, שבו יוטמעו התיקונים שהוסכם עליהם בדיון או התייחסות להערות שנשמעו, כדי שנוכל בהקדם לקיים על החוק הצבעה ולקדם את המהלך החשוב הזה".

שי טלמור,
0 תגובות