מחמם את הלב

מחמם את הלב: שני בחורים מישיבת 'מרכז הרב' הגיעו לשבת לישיבת 'הר עציון', ובסיומה תלו את הפתק הבא: "לבחורי ישיבת הר עציון היקרים והאהובים, ממש נהננו בשבת המקסימה והנפלאה הזו. הרחבתם את דעתנו בשיחות ובדיבורים אתכם, והתרשמנו מהכנות והישרות. תודה על היחס החם, תמשיכו להאיר את העולם באורכם היקר".

מרגש לראות בחורים שוברים מחיצות ובאים לשיח פתוח, מתוך כבוד ואהבה. קיומן של השקפות וגישות שונות הוא תופעה מבורכת מעצם העובדה שבני אדם בנויים באופן שונה, ו"כשם שאין פרצופין דומין זה לזה, כך אין דעתן דומה זה לזה". משום כך יש ערך רב במפגשים מן הסוג הזה, כהמשך לדבריו הידועים של הראי"ה קוק על "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם": "יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות... ובאמת אינו נכון, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דוקא על ידי הערך של ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים והשיטות, ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו וענינו... שרק על ידי קבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות, וכל המקצועות החלוקים – דוקא על ידם יראה אור האמת והצדק, ודעת ה’ יראתו ואהבתו, ואור תורה אמת".

אמנון בזק,
0 תגובות