חדש: הלוואות P2P,

ועדת הרפורמות, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו), קיימה דיון נוסף בכדי לבדוק את היערכות גורמי הממשלה לכניסתו לתוקף של החוק המסדיר הלוואות P2P, אשר אושר בוועדה במושב הכנסת הקודם. על פי החוק, רשות שוק ההון היא הרגולטור לפלטפורמות אלה, אך הן מתנהלות דרך חשבונות בנק, והבנקים מפוקחים ע"י בנק ישראל.

החוק נכנס לתוקף בראשית החודש, אולם מישיבת הוועדה לפני חודשיים לא חלה כל התקדמות בין רשות שוק ההון לבין הפיקוח על הבנקים, למרות דרישת יו"ר הוועדה.

סימה שפיצר מהפיקוח על הבנקים אמרה לוועדה כי הם נמצאים בקשר עם הבנקים לבירור תלונות שמגיעות אליהם מהפלטפורמות של הלוואת הP2P, והם אינם מצדיקים את הבנקים באופן אוטומטי, אך כל עוד אין צו המסדיר את חובות הפלטפורמות לגבי איסור הלבנת הון, או חוות דעת משפטית מגורם בכיר, המסיר מהבנקים אחריות לחריגות בתחום הלבנת ההון בחשבונות מהם פועלות הפלטפורמות, הם לא יחייבו את הבנקים לפתוח חשבונות, אלא ישאירו לו לשיקול דעתם וניהול הסיכונים שלהם, ובלבד שהבנק ינמק את החלטתו.

יו"ר הוועדה אמרה לשפיצר: "היית חלק מהליך חקיקת החוק, והוסכם פה שזה לא יוסדר בחוק, כי יש לכם העדפה לעשות זאת במסגרת הבנות ובשיתוף פעולה. יש מזכר הבנות שנחתם, ועתה אתם אומרים שללא חקיקה מוסדרת אתם לא מוכנים לקדם את זה!"

יואב גפני מרשות שוק ההון אמר: "אנו סבורים שכאשר יש גופים שנמצאים תחת פיקוח, יש לנהוג בהם ככאלה, והיות שלאחרונה הם נכנסו תחת פיקוח, ציפינו למצב שונה מהותית. יש לנו קושי רב בשיתוף הפעולה, אל אנו מעבירים את הערותינו ומסים לקדם את צו איסור הלבנת ההון". שפיצר השיבה כי : "אנו מתקשים לקבל מרשות שוק ההון אמירה שהם אחראים על גוף מסוים, וללא גג פיקוחי, אין לנו אפשרות להוריד את הנטל שאנו דורשים מהבנקים".

נציגי איגוד הבנקים ונציגי החברות והפלטפורמות פנו לראש הוועדה בדיון, כי לאור נמצב הדברים, יש לשקול לחזור לאפשרות של לפטור את נושא איסור הלבנת ההון כדי להניע את השוק.

ח"כ חיים ילין (יש עתיד) פנה לנציגי המערכת הבנקאית ואמר: "אתם בסוף תגרמו לזה שהפינטק והמערכות החדשות לא יהיו תלויות במערכות הבנקאיות. זה יקרה לאט לאט, וככל שזה יקרה, אתם תיכנסו לחץ. ברגע שתשחררו, הכל יראה אחרת. הדיונים האלה כבר התקיימו. אני מכיר לכם שאנחנו המחוקק לא הרגולטור. אני מציע, בלית ברירה, לשחרר את הבנקים מאחריות, ולהעביר את החשבונות לאחריות רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת ההון, כי החוק הזה תכף יהפוך לפארסה".

יו"ר הוועדה, ח"כ עזריה, סיכמה: "אחד הדברים היפים שהיו בחוק זה שהצלחנו להגיע להסכמות ויש בי עדיין תקווה שהדבר יוכל להמשך. לא ביקשנו מהבנקים להיות שומרי הסף בחוק הזה, ובינתיים אנו רק רואים את החברות מגדילות ראש עוד ועוד, ועדיין לא מקבלות מענה מהבנקים. אנו מחריבים את היתרון היחסי שלנו כאומת הזנק, ומגיעים למקום של הגדלת רגולציה במקום לפתור את הדברים. בימים הקרובים אני אזמן פגישה עם רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים, ונשב עד שייצא עשן לבן, בכדי להביא בשורות טובות, או לפחות בהירות רגולטורית, לדיון הבא". 

שירי דנון,
0 תגובות