דיון על בחני הרבנות לדיינות

הוועדה לפניות הציבור קיימה דיון מעקב על העיכובים במתן התוצאות במבחני הרבנות לדיינות בהשתתפות מנכ"ל הרבנות הראשית ונציג שר הדתות. יו"ר הוועדה ח"כ הרב ישראל אייכלר אמר בפתח הדיון כי "בעבר קיימה הוועדה מספר ישיבות. לאחר שהדיון האחרון התקיים לפני מעט יותר משנה. ואכן ניתן להיווכח כי  ישנו שיפור משמעותי בקיצור ההליכים וברצון לזרז את מתן התוצאות. ומאז החלטת הוועדה שתשובות לא יאוחרו יותר מתשעים יום לאחר הבחינה, רוב הנבחנים קיבלו תשובות בזמן. אך עדיין, ישנם כמה עשרות נבחנים שממתינים כבר זמן רב ללא תוצאות.

"אחד הפונים לוועדה הוא נבחן מחודש אב שציין כי עד כה איש לא יצר איתו קשר ולא עדכן אותו לגבי הציון במבחן. גם במאגרי המידע שמעמידה הרבנות לנבחנים לא מופיע הציון שלו"

ח"כ הרב אייכלר הציג נתונים שריכזה הוועדה: "נכון לתאריך י"ט שבט תשע"ח 25 נבחנים ממועד אב ו-51 נבחנים ממועד תשרי טרם קיבלו תשובות. גם אם המספרים אינם גבוהים משום שמדובר באלפי נבחנים, עדיין צריך לזכור כי אלו שנבחנו כבר לפני חמישה חודשים ועדיין הם ממתינים לציון. על הרבנות הראשית לעשות הכול כדי לסיים את הבדיקה בתוך תשעים יום כפי שהתחייבו בפני הוועדה בדיונים קודמים"

ח"כ הרב אייכלר בירך את נציגי הרבנות על נוהל חדש לערעור לנבחנים: "זכות הערעור ניתנת לנבחנים בעלי ציון בטווח 55-64 למבחני הרבנות ומשגיחי כשרות, ובטווח 65-69 במבחני הדיינות. זאת בכפוף לתשלום אגרה על סך של בין 125 ₪ ל166 ₪. יש לברך על המהלך ועל השיפורים הנרחבים. אבל יחד עם זאת, במקרים של נבחן שיש חשש לישרות הבחינה והמקרה שלו עובר לוועדה לטוהר בחינות, על הרבנות לעדכן אותו כי המקרה שלו נבדק בוועדה. הוועדה קיבלה תשובה על מבחנים מתוכננים בשלוש המועדים הקרובים, תשרי, ניסן אב ותשרי, וכי כמות הבודקים הותאמה לגידול הצפוי בנבחנים".

מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן נימק בפני חברי הוועדה את הסיבות האפשריות לדחייה במתן ציונים: "אני יכול לומר בסיפוק רב שמעל לתשעים וחמישה אחוזים מהנבחנים מקבלים את הציונים בתוך תשעים יום. צמצמנו את מספר הנבחנים שטרם קיבלו ציונים כפי שהציגה הוועדה מתאריך י"ט שבט. השבוע השבנו לרוב הממתינים, וכעת אנו עומדים על שלושה נבחנים ממועד אב. ועל עשרים ושלושה מנבחני תשרי".

"הבחינות הן כאמור קשות. אלו מבחנים שצריך לגלות בהם בקיאות גדולה. ישנם כמה בודקים ולפעמים בודק אחד נותן ציון עובר והבודק השני נותן ציון לא עובר. הדרך לתאם את הציפיות היא בישיבה מיוחדת של כל הבודקים יחד. מעלים שם את כל השאלות ומייצרים אחידות בין הבודקים."

נציג שר הדתות הרב משה בא גד הציג את עמדת השר הדורשת לקצר הליכים באופן משמעותי, להתחשב בנבחנים המשקיעים ימים ולילות ולצמצם את הבירוקרטיה מהנבחנים ככל האפשר.

בסיכום הדיון אמר יו"ר הוועדה כי הוועדה מברכת על הודעת הרבנות הראשית שמעתה ניתן יהיה לקבל את התוצאות בטלפון. "כמו"כ רשמה הוועדה את הודעת השר לקצר את ההליכים, ואת הודעת הרבנות על כך שבימים הקרובים יתקבלו תוצאות הבחינות לאלו שטרם קיבלו ציון".

שי טלמור,
0 תגובות