לא פליטים אלא מסתנני עבודה

מספיק עם השקרים. אלה לא פליטים אלא מסתנני עבודה. הם לא מגורשים אלא מוחזרים בהתאם לדין הבינלאומי.

העיתונים התחילו את השקר הזה ואחריהם נסחפו, איך לא, ערוצי הטלויזיה.

על אף כל שטיפת המוח שניסו להעביר לציבור בשבועות האחרונים, אלו תוצאות הסקר על גירוש המסתננים.

לא יעזור לתקשורת ולארגוני "מדינת כל אזרחיה" עם השקרים, אפילו על ידי עיוות השאלה הם לא הצליחו לקבל תוצאות כרצונם.

עם ישראל חי ופיקח. לא תעוורו אותו.

יואב קיש,
0 תגובות