"המדינה דוחה את מועדי ההנגשה"

חוק ההסדרים לשנת 2019 כולל סעיף הפוגע משמעותית בהנגשה לאנשים עם מוגבלות. החוק מבקש לדחות את לוחות הזמנים לביצוע התאמות עבור הפלח שלא בוצע מתוך מבני הרשות הציבורית (משרדי ממשלה).

אם יעבור בניסוחו הקיים, יאפשר החוק למשרדי הממשלה, אשר נדרשו לסיים את תהליך ההנגשה בסוף שנת 2018 על פי פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 2005, לדחות את סיום ביצוע התהליך עבור 30% מהמבנים עד לסוף שנת 2021 (בהתאמה לכל שנה משנת 2018).

בנוסף לשינוי המועדים מוצע בחוק ההסדרים אף לקבוע כי מקום שהמדינה מחויבת בהנגשתו ועתיד להתפנות עד סוף שנת 2023 לא יהיה חייב בהנגשה. פירוש ההצעה דחיה נוספת של הנגשת המרחב הציבורי בישראל לאנשים עם מוגבלות והמשך מתן שירות לציבור על ידי משרדי ממשלה במקומות שאינם נגישים. בבסיס ההצעה, טענתו של הגוף האמון על הנגשת משרדי הממשלה (הדיור הציבורי) כי אינו יכול לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.

הנגשת המרחב הציבורי היא תנאי בסיסי כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות, המהווים 20% מן הציבור בישראל גישה לשירותים היומיומיים הבסיסיים ביותר כגון משרדי הממשלה השונים, תחנות משטרה, בתי משפט ועוד. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, המתנגדת להצעה זו, רואה בכך פגיעה בחוק השוויון ובתהליך להנגשת המרחב הציבורי בישראל. 

מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נמסר שניתן פרק זמן ארוך דיו כדי ליישם את החוק, וכי במסגרת החוק הקיים ישנם מנגנונים אשר מאפשרים מתן מענה לרוב הבעיות העולות מהשטח, תוך איזון בין הקשיים בביצוע ההנגשה לבין זכותם של אנשים עם מוגבלות לנגישות. 

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "לצערי, דחיית לוח הזמנים לביצוע התאמות נגישות לרשות ציבורית מעביר מסר חד וברור לאוכלוסייה המהווה 20% ממדינת ישראל, ואשר מחכה להנגשה כבר שנים רבות, כי אינם חלק מהמרחב הציבורי. אנשים עם מוגבלות בישראל נתקלים מדי יום במרחב ציבורי שאינו נגיש, ושאינו מאפשר להם להשתלב בחיי החברה. קיימנו שורה של ישיבות והצענו חלופות לבעיות שהוצגו, אך לצערי ללא הצלחה. כשהמדינה עצמה דוחה את מועדי ההנגשה במבנים שבבעלותה יש בכך כשל חמור בהתנהלות שלא ניתן להשלים עמו ונפעל לתיקון החוק הספציפי כמו גם במסר הבעיתי שהוא מעביר."

יעל קיים,
0 תגובות