לא גובשו תקנות להנגשה

הוועדה המשותפת לוועדת הרפורמות ולוועדת החוקה חוק ומשפט, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו), המשיכה את דיוניה במציאת פתרונות ומגנונים אשר ימנעו את הצורך להגיע להתדיינות משפטית בשל "סירוב בלתי סביר", והדיון היום הוקדש לסוגיה של הייצוג המשפטי לדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

יו"ר הוועדה פתחה ואמרה כי הייצוג המשפטי הוא לכאורה משהו שאמור להפיג חששות, אך מצב הדברים כיום מביא לחשדנות מצד הדיירים אל מול עוה"ד, והדיון היום יתמקד ברעיונות לפתור את המצב הקיים של ניגוד עניינים מובנה – בו היזם הוא זה שממן את הייצוג המשפטי לדיירים, ושכר הטרחה לעו"ד המייצג משולם רק במידה והפרויקט יוצא לפועל.

עו"ד ענת רודניצקי מהקליניקה לדיור, קהילה ומשפט באוניברסיטת ת"א: "חוסר בייצוג משפטי הוא בעייתי כבר בשלב החתימה על ההסכם מול היזם. היזם יכול לעשות בקלות הפרד ומשול של הדיירים, שלא יודעים האם כולם חתמו על אותו חוזה, או שיש תנאים שונים לדיירים שונים. בעיה אחרת היא שהדיירים מסכמים עם היזם על גובה שכר טרחת עו"ד, ואז הדיירים צריכים למצוא עו"ד מיומן בנושא, מבלי שיש להם קריטריונים לבחור אותו, ואם מצאו עו"ד מיומן, אין לדעת אם הסכום שסיכמו עם היזם מבעוד מועד יהיה מספק מבחינתו העו"ד בכדי לייצג אותם".

עו"ד רודניצקי נשאלה ע"י יו"ר הוועדה אם יש לה הצעה לפתרון והשיבה: "בחוק הרשות להתחדשות עירונית, בסעיף 4(ב)(7) נקבע כי על הרשות לגבש ולפרסם רשימה של העוסקים בתחום ההתחדשות העירונית, ובכלל זה יזמים, קבלני ביצוע, מנהלי מיזמים, מתכננים ושמאים, העומדים בתנאי סף שקבע השר, ואנו ממליצים כי תגובש גם רשימה של עורכי דין העוסקים בתחום עליה יוכלו דיירים להסתמך"

יו"ר הוועדה שאלה היכן עומדות התקנות, שעל פי החוק היו אמורות להיות מונחות על שולחן ועדת הפנים כבר בחודש מאי,  והאם ניתן להוסיף בהן גם רשימה של עו"ד וחגי טולדנו ממשרד הבינוי השיב כי המשרד עוד מגבש טיוטה של התקנות, שכן ההנחיה שניתנה הייתה להמתין עם הכנתן עד לאחר מינוי יו"ר הרשות להתחדשות עירונית, אשר התבצע בחודש אוקטובר.

 עו"ד אסתי ורהפטיג בס, ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אמרה: "הסעיף של הרשימות לא היה בנוסח החוק הממשלתי ותוקן ע"י הוועדה. מרגע שיש חוק, ודאי שיש לקיימו, אבל אנו נגד לפתוח עכשיו את סעיף הרשימות, ולהכניס גם רשימת עורכי הדין. המלצת המדינה על עורכי דין יש בה פגיעה קשה מדי בחופש העיסוק. לעומת זאת, אנו שואפים להוציא הנחיות ברורות, בשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין, בכל הקשור למינוי ייצוג לדיירים. כמו כן, אנחנו בהחלט רוצים לחזק את הפונקציה של הממונה על תלונות דיירים ברשות ולתת לו עוד כלים, בכדי שיוכל לטפל גם בתלונות על הייצוג המשפטי".

 עו"ד חנה גבאי מהייעוץ המשפטי של משרד הבינוי, הוסיפה: "אני סבורה שנכון שדיירים ידעו עוד לפני החתימה מה שכר הטרחה של עורך הדין בו הם מעוניינים, ורק אז יחתמו חוזה מול היזם, כשגובה שכר הטרחה הזה כבר מוגדר בחוזה כתנאי. בנוסף, אף שאולי זה מגביל את חופש העיסוק של עורכי הדין, יש מקום להגביל את מספר הפרויקטים שעו"ד מסוים יכול לייצג דיירים מול אותו יזם, כי אז יכול להיווצר ביניהם כבר איזשהו בסיס יחסים שאולי בעייתי בעיניי הדיירים".

 עו"ד ארנון יהב, לשכת עוה"ד:  "ההצעה של רשימת עורכי דין בתחום עולה פה לראשונה, ונהיה חייבים לקיים עליה דיון בלשכה, ולאחר מכן לדון גם עם משרדי המשפטים והבינוי. אנו כלשכת עוה"ד בהחלט מסכימים שחייב להיות, אפילו בקביעה בחקיקה. הסכם אחד זהה לכל הדיירים, בדיוק כמו שחייב להיות ייצוג משפטי אחד לכל הדיירים בפרויקט מסוים. בהחלט אנו מעוניינים לגבש עם משרדי הממשלה נוהל מוגדר לבחירה של ייצוג משפטי ולבחירה של נציגות דיירים".

 עו"ד ישי איציקוביץ, התאחדות בוני הארץ: "יזמים רציניים מעדיפים ייצוג הולם לדיירים כי אז התהליך יהיה יותר מהר ונכון. כל עוד הפרקטיקה היא שהיזם מן את הייצוג לדיירים, צריך מנגנונים לצמצום ניגוד העניינים – אולי הפקדת כסף בנאמנות, אולי תשלומים בנקודות שונות בתהליך".

יו"ר הוועדה, ח"כ עזריה, סיכמה: "נדמה לי שכמו בחוק המארגנים, כולנו מסכימים שיש צורך בהבהרה והסדרה של הכללים, בכדי לפתור את המתח המובנה במצב הדברים הקיים, שממנו קל מאוד להגיע לחוסר אמון, חששות וסירוב".

"משרד המשפטים והרשות להתחדשות עירונית יגבשו, יחד עם לשכת עורכי הדין, כללים והנחיות להתקשרות דיירים עם ייצוג משפטי, ובמיוחד לסוגיית תשלום שכר הטרחה – על מי הוא מוטל ובאיזה אופן, כמו הרעיונות של נאמנות ותשלום ב'אבני דרך' שעלו פה".

יו"ר הוועדה, פנתה לנציגי משרד הבינוי ואמרה "חוק זה חוק, ויש לקיים אותו. הוועדה בקרוב תעשה הפסקה מדיונים בנושא זה, בשל חוק ההסדרים, אך לאחר מכן אני מצפה שהתקנות כבר יוגשו לכנסת, כמו גם פעולות אחרות שהרשות מחויבת להן, כמו גיבוש נוסח מומלץ להתקשרות בפרויקט, ועל הנושא של עזרה בהנגשת הדברים בשפות שונות". 

שירי דנון,
0 תגובות