בקשה להתאמות לכל אורך השנה

בשורה חדשה ל- 245 אלף הילדים עם מוגבלות הלומדים במערכת החינוך ומשפחותיהם: אושרו בכנסת תקנות המסדירות את הנגישות הנדרשת במערכת החינוך.

בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מסבירים מה המשמעות של ההחלטה:

א. עד היום, הורים שביקשו עבור ילדיהם התאמה כמו כיתה אקוסטית (המפחיתה רעשי רקע כדי שילד עם מוגבלות שמיעה יוכל להשתלב), לא ידעו מתי בקשתם תתממש. לפעמים נאלצו לחכות שנים עד שבית הספר הונגש. כעת, על הרשות המקומית לספק את ההתאמה עד תחילת שנת הלימודים, ולכל היותר תוך 10 חודשים במקרים בהם אין צורך בהיתר בניה.
ב. לאחר כניסת התקנות לתוקף, מורים ואנשי צוות יעברו הדרכות שיעסקו בשינוי עמדות, בצרכים של ילדים עם מוגבלות ובהתאמות הנגישות הקיימות.
ג. לפי התקנות, ילד שנפצע במהלך השנה, עבר ניתוח, או שצרכיו השתנו וזקוק להתאמות, לא יכול לבקש זאת במהלך השנה, אלא נאלץ לחכות לתחילת השנה הבאה. על פי התקנות החדשות, יהיה ניתן להגיש בקשה להתאמות לכל אורך השנה.
ד. עד היום, ההתאמות ניתנו לפי המוגבלות של הילד ולא לפי הצורך. למשל, התאמות בתאורה בכיתה ניתנו רק לילדים עם עם מוגבלות בראיה. לפי התקנות, ניתן יהיה לבקש התאמה זו גם עבור ילדים הזקוקים לכך מסיבות אחרות.
ה. עד היום, ילדים עם מוגבלות לא תמיד יכלו לקחת חלק בכל פעילות בית הספר, למשל טיולים, טקסים ופעילויות מחוץ לבית ספר. התקנות קובעות חובה להנגיש את הפעילויות הללו, והוגדר שבכל מקרה – גם כאשר לא ניתן להנגישם, יש לתת לילד חלופה חינוכית מתאימה שתהיה פתוחה גם לתלמידים אחרים.
ו. הורים עם מוגבלות, שילדיהם במערכת החינוך יוכלו לבקש ולקבל התאמות, למשל הורה חירש יוכל לקבל תרגום לשפת סימנים באסיפת ההורים.

התקנות ייכנסו לתוקף חודש לאחר חתימת שר החינוך ופרסומן ברשומות. 

יעל צור,
0 תגובות