הקלה בסחר בין ארה״ב וישראל

בשורה ליבואנים וליצואנים - הקלה בסחר בין ארה״ב וישראל:

מה-10 לינואר בוטל הצורך בתעודות מקור בסחר בין ארה"ב לישראל - דרישה המהווה כיום תנאי ביבוא בין המדינות במוצרים עליהם מבקשים לקבל את הטבות הסכם אזור הסחר החופשי, הקיים בין המדינות.

ההקלה החשובה באה בעקבות פעילות משרד הכלכלה והתעשייה יחד עם מינהל המכס להשגת הסיכום. מדובר בצעד חשוב המשקף את מדיניות המשרד לפישוט הסחר והקטנת העלויות היכן שהדבר ניתן. ביטול הטופס יסייע להקטין את סך העלויות לחברות - היצואניות והיבואניות. 

אוריין שמעוני,
0 תגובות