מזעזע ממה ביבי הזדעזע

משנחשפה שיחת פיות הביבים של יאיר לבית ביבי וחבריו נאלץ ראש הממשלה לומר כי אלה דברי הבל. אלמלא הייתה הקלטה הוא היה אומר כדרכו שלא היה כלום וזו סתם דיבה של יריביו הרוצים להפילו. אבל מה לעשות, יש קלטת.
אז הוא מציע לשנות את החוק. לא כדי שהבן החי על חשבון הציבור ישנה את אורחותיו אלא כדי שאי אפשר יהיה להוכיח זאת. (ולעזאזל איילת שקד, מה את קופצת בראש לשקול שינויים בחקיקת האזנות הסתר? עד לפני זמן-מה שמרת על כבודך ועל ממלכתיותך למרות עמדותייך.)
החוק בישראל סביר. אסור לאדם להקליט האזנת סתר אלא אם הוא נוכח בשיחה. הנהג שהקליט את דברי הבלע נכח בשיחה. אז עכשיו ביבי מבקש כי יהיה צורך לבקש מהאיש המדבר מן הביבים הסכמה להקליטו בטרם יקליטו אותו. בדיחה עלובה.
זה סוף העיתונות החוקרת. עיתונאי לא יוכל להקליט את שיחותיו. (אני מעיד על עצמי כי פעם ב-57 שנותיי כעיתונאי הקלטתי בלי ידיעת בן/בת שיחי, וזה היה לפני שני רבות, כאשר המוקלט התכוון לחזור בו מדברים שאמר לי.) גרוע מזה, מי שהקליט את סטז' מסז'ניקוב שהלך למקומות דומים לאלה של הבן-יקיר-לי-יאיר היו כנראה מאבטחיו. זה לא רק הציל אותנו מנכחותו בכנסת ובממשלה אלא הוריד את האבטחה השערורייתית לכל השרים, כפי שחובה על האופוזיציה לדרוש את הורדת האבטחה מהבליין-על-חשבוננו לבית נתניהו.
(גבאי, לפיד, הרצוג , שלח - איך זה שכבר חמישה ימים ואתם לא דורשים זאת? עאלק, אופוזיציה. לאור העובדה שהשב"כ ממש לא הציע את האבטחה הכוזבת ליאיר חייבת התנועה לאיכות השלטון ליטול את היוזמה לביטולה.)
מכל מקם אני מציע לכל העיתונות ההגונה - חוץ מהקרנפים של ביבי - לחתום על פטיציה שבראשה כותרת משל זאב ז'בוטינסקי (ביבי משכיל הוא יבין:) "יא, ברעכען!" זה נכתוב ביידיש והתרגום: "כן, לשבור!"
המאמר עסק בעניינים של יחסי עבודה. אני מציע שהעיתונות והתקשורת בכללה יודיעו כי אם יהיה חוק פשיסטי כזה - היא תפעל באמצעים לא-אלימים לשוברו. לפי הליברליזם של ז'בו ומנחם בגין ומי שכבר אינם יכולים למצוא מקומם בליכוד: כן, לשבור.

דן מרגלית,
0 תגובות