ריח דלק חריף בבניין בר"ג

​המשרד להגנת הסביבה ממשיך בבדיקה אינטנסיבית של נסיבות האירוע, במסגרתו הורגש ריח דלק חריף בבניין מגורים ברח' ז'בוטינסקי ברמת גן ובסביבתו.

מקור הריח - בגזי קרקע שהשתחרו מתחנת הדלק "רמה" של חברת דלק והגיעו לבניין הסמוך. בהוראת המשרד להגנת הסביבה פונו דיירי הבניין מבתיהם.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר שלא נשקפת סכנה לציבור בסביבה כולה, והנחיות הפינוי ניתנו רק לתושבי הבניין ברחוב ז'בוטינסקי 69, הסמוך לתחנת הדלק.

המשרד להגנת הסביבה מבהיר, כי עד שהערכים הנמדדים בדירות לא ישובו לרמה תקינה כתוצאה מהפעולות הננקטות, התושבים לא יוכלו לשוב לבתיהם.

​מאז יום שבת 06.01.2018 פועל המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם כוחות כיבוי והצלה, המשטרה והרשות המקומית, בצוותים מתוגברים כדי לברר את נסיבות אירוע הריח החריף ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן. צוותי המשרד הנחו לפנות את התושבים מהבניין ברחוב ז'בוטינסקי 69, לאוורר את הבתים, לבצע בדיקות אטימות בתשתיות תחנת הדלק, וכן לבצע ניטור של מערכות הביוב ודיגומי אוויר.

בתחנת הדלק הסמוכה לבניין קיים זיהום קרקע ישן, אשר נחקר ותוחם על ידי המשרד. תכנית השיקום שאושרה על ידי המשרד, כללה שאיבת דלק ממי התהום והתקנה של מערכת לאיסוף גזים מהקרקע שהחלה לפעול בימים אלה.

מעבר לכביש, בתחנת הדלק "פז" שברחוב ז'בוטינסקי 64, התגלתה ביום שני 08.01.2018 עלייה בערכים באחד מקידוחי ניטור הדלק. לאור התוצאות, המשרד ביצע מדידות במבנה המגורים הסמוך לתחנה, שנמצאו תקינות. עם זאת, במקלט המבנה נמצאו ערכים גבוהים יותר והוא נסגר. יודגש, כי לא היה צורך בפינוי הבניין מתושביו.

אנשי המשרד להגנת הסביבה בודקים את המקור האפשרי לשחרור גזי הקרקע אל האוויר. בין היתר, נבדק הקשר לעבודות הקמת הרכבת הקלה המתבצעות בסמוך, להזרמות פיראטיות למערכת הביוב, וכן למזג האוויר ולריבוי המשקעים בסוף השבוע.  

באשר לעבודות הקמת הרכבת הקלה, הצוות המקצועי במשרד מגבש הנחיות ספציפיות ומפורטת לנת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לגבי המשך עבודתה. במסגרת ההנחיות תידרש נת"ע לבצע ניטור לאורך ציר חפירת המנהרה, כך שככל שיתברר כי עבודות אלה הן המקור לשחרור גזי הקרקע לאוויר, יינקטו באופן מידי הצעדים המתחייבים למניעת חשיפת התושבים לזיהום.  

ניטור אוויר ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן. צילום: המשרד להגנת הסביבה 

אוריין שמעוני,
0 תגובות