הוגש דו"ח לצמצום צריכת הזנות

הצוות הבין-משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת הזנות הגיש את הדו"ח המסכם לשרת המשפטים איילת שקד.

הצוות, שבראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, הורכב משורה ארוכה של אנשי מקצוע, גורמי ממשל ונציגי ארגונים שונים, אשר בחנו לעומק את הדרכים האפשריות לצמצום תופעת הזנות בישראל.

מהדו"ח עולה כי אכיפת צריכת שירותי זנות במודל פלילי או מנהלי בישראל אפשרית, אבל רק במהלך משולב עם שינוי תודעתי, חינוכי וציבורי ואין להסתפק בחקיקת חוק לבדו. הדו"ח מציג את החלופות השונות וממליץ להביאם להכרעת המחוקק, מאחר ומדובר בסוגיה החורגת מגדר דיון של דרגים מקצועיים ומחייבת באופן מובהק הכרעה ערכית שתתורגם למדיניות ממשלתית כוללת.

יו"ר הצוות הבין-משרדי, מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור: "זנות אינה גזירת גורל- בידיה של המדינה היכולת והחובה לפעול בכל הכלים החינוכיים, הטיפוליים והרווחתים העומדים לרשותה על מנת למנוע את כניסתם של נערות ונערים, נשים וגברים למעגל הזנות".

עודד בן דוד,
0 תגובות