נדחה בטרומית: ביטול עונש מוות

 הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק ביטול עונש המוות (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי כנסת.

מוצע למחוק את עונש המוות מספר החוקים של המדינה, למעט מחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י–1950 ומחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י–1950.

בדברי ההסבר נכתב: "הזכות לחיים היא הזכות הראשונה במעלה והבסיסית ביותר. הגנה על החיים היא הגנה על התשתית המאפשרת דיון משמעותי בזכויות האדם. הזכות לחיים היא לפיכך, כמעט דבר המובן מאליו. אין ספק שהזכות לחיים ולביטחון מפני פגיעה הן תנאי מוקדם להנאה מכל הזכויות האחרות. בהתאם, הוכרו בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הזכות לחיים וההכרה בערך האדם. הטלת עונש מוות מהווה את הפגיעה החמורה והישירה ביותר בזכות לחיים. נגד השימוש בעונש המוות עומדים שלושה טיעונים עיקריים: האחד הוא טיעון תועלתני, לפיו אין בהוצאה להורג מימד הרתעתי כלפי מבצעים עתידיים של עבירות שבגינן עונש זה ניתן. אכן, לא ניתן להוכיח כי שימוש בעונש מוות הוא הרתעתי.

הטיעון השני הוא מוסרי ומהותי. ההתנגדות להמתת אנשים, שכאמור באה לידי ביטוי בחומרה שבה רואים את עבירת הרצח, חייבת לבוא לידי ביטוי גם בהתנגדות לענישה שהיא בעצמה הריגת אנשים בידי המדינה ובחסות החוק. הטיעון השלישי הוא פרוצדורלי, ועוסק ברשות האחראית על קבלת החלטה כזו. התיקון המוצע עוסק בסמכות הנתונה בידי בתי המשפט בישראל להטיל עונש מוות."

ח"כ אילן גילאון: "אינני מבין איך הנקמה היא זו שתקדם אותנו, לא בכדי כל גורמי הביטחון אינם תומכים בהתראה הזו. עונש המוות מעיד עלינו ולא על בן העוולה שביצע. זה יסכן יותר מאשר סיכן עד כה. העיסוק במוות איננו צריך להיות בידי בני אדם ובוודאי לא בני אדם נאורים כפי שאנחנו מבקשים להיות.  מתי החמרת הענישה הייתה פעם אחת גורם מניעתי או מרתיע?"

שרת המשפטים איילת שקד השיבה בשם הממשלה: "כשדוקרים למוות תינוקת בת שלושה חודשים אין מדובר במאבק טריטוריאלי. זה מאבק מוסרי. אסור לה למדינה ריבונית שידה תהיה קלה על ההדק בביצוע עונשי מוות, וידועה סלידתה של מסורתנו היהודית העתיקה משימוש רחב היקף בעונש המוות. אבל צריך לדעת שבכל המקרים החריגים באכזריותם, כמו בטבח שנעשה במשפחת פוגל, אני בהחלט סבורה שעונש מוות הוא עונש שנכון לתת. לצערי, התביעה הצבאית לא ביקשה בכתב האישום באותו מקרה עונש מוות, אבל יחד עם זאת, למרות שגם אני אומרת שאסור להשתמש בכלי הזה אלא במקרים מאוד חריגים, אל לנו לבטל את האפשרות הזאת כליל ולהעלימה מספר החוקים."

שירי דנון,
0 תגובות