ליצמן יוכל לחזור לכהן כסגן שר

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (אצילת סמכות לסגן שר). להצעה, לה נדרש רוב של 61 ח"כים, זכתה לרוב של 62 ח"כים מול 38 מתנגדים.

למרות שסיעות האופוזיציה הגישו עשרות הסתייגויות להצעה, מיד כאשר סיים יו"ר ועדת חוקה  ח"כ סלומינסקי להציג את ההצעה, הודיעו סיעות האופוזיציה שהם מסירות את כל ההסתייגויות ובקשות רשות הדיבור, ומבקשות לעבור להצבעה באופן מיידי מבלי לקיים דיון כלל, על מנת לתפוס את הקואליציה לא מוכנה, בזמן שחלק מחברי הכנסת של הבית היהודי נמצאים בהלוויה בחוות גלעד.

ח"כ אורלי לוי אבקסיס ביקשה בכל זאת לנמק את ההסתייגויות שהגישה להצעה ואמרה לחברי האופוזיציה: "הבהרתי מעל כל ספק שאני לא חיילת לא של הקואליציה ולא שם האופוזיציה. מאחר שאני לא חלק משום סיעה שלכם וגם לא ראה עין בעין את ההתנהלות שלכם, מן הראוי שלא תדברו בשמי. אני עצמאית ורק אני יכולה להודיע אם אני מסירה את רשות הדיבור שלי. לגופו של עניין, תכף יש תקציב בפתח ואנחנו לא יכולים להשאיר את משרד הבריאות בלי מישהו עם כוח פוליטי משמעותי שילחם למען תקציבים למשרד הבריאות"

הצעת החוק מאפשרת להאציל סמכויות סטטוטוריות הנתונות לשר לידי סגן שר במשרד שראש הממשלה מכהן בו כשר, למעט האצלת סמכויות להתקנת תקנות וצווים הנובעים מהיותו שר. התיקון לא ישנה את המצב הקיים לפיו סגן שר לא יכול להשתתף בהצבעות ובהחלטות ממשלה או להיות חבר בוועדת שרים. השר יוכל לחזור ולבטל את האצילה בכל עת.

סעיף 33 לחוק יסוד: הממשלה שעניינו "אצילת סמכויות", קובע כי שר רשאי לאצול סמכות הנתונה לו על פי חוק, סמכות שהועברה לו על פי סעיף חוק היסוד, או סמכות שהממשלה אצלה לו אם הסמיכה אותו לכך, לידי עובד ציבור. זאת, למעט סמכות להתקין תקנות. בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה נקבע כי סגן שר אינו בגדר "עובד ציבור" ולכן במצב המשפטי הקיים, שר אינו רשאי לאצול מסמכויותיו הסטטוטוריות לסגן שר.

יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי הציג את ההצעה ואמר: "חשוב להדגיש כי למרות שהתיקון המוצע מבקש להרחיב את טווח סמכויותיו של סגן שר, אין הוא משנה את המבנה המשטרי היסודי שקבוע בחוק יסוד הממשלה, ולפיו אין סטטוס של "סגן שר במעמד של שר". כפי שנקבע בחוק יסוד הממשלה, סגן השר אינו ממונה על משרד. הוא אינו "בעל הבית" במשרד, אלא מסייע בידו של השר, בשם השר ובמסגרת העניינים שהשר מסר לידיו. האפשרות להאציל סמכויות סטטוטוריות מן השר לסגן השר, מרחיבה את אפשרויות הפעולה של סגן השר במשרד, אבל אינה משנה את המבנה הבסיסי בהקשר זה."

שירי דנון,
0 תגובות