אל תפחדו מארגוני המורים

אני מברך ששרי האוצר והחינוך החליטו ליישם שלב אחד מהתכנית לקיצור חופשות בתי הספר.

אבל זה הזמן לעבור לשלב המורכב יותר והוא לסכם מול ארגוני המורים על יישום כלל התכנית:

1. קיצור החופש הגדול בשבועיים.
2. מתן סופי שבוע ארוכים לכלל המשק במהלך השנה.
3. ביטול חופשות האיסרו חג.
4. תחילת שנת לימודים ב א' באלול ותיארוך חופשת הקיץ לפי הלוח העברי.
5. העלאת שכר המורים.

בנט וכחלון, אל תפחדו מארגוני המורים, תקבלו את מלוא התמיכה מהציבור ומחברי הכנסת - תיישמו את מלוא התכנית ולא רק חלק קטן ממנה.

עודד פורר,
0 תגובות