קבלני משנה בעלי אינטרסים

"כניסת הבנקים לכיתות לצורך חינוך פיננסי, מהווה דוגמה נוספת לקריסת האחריות הממלכתית ולהפרטה הנעשית בהובלתם של קבלני משנה בעלי אינטרסים" כך אמרתי בדיון שיזמתי בוועדת החינוך בכנסת.

החינוך הפיננסי לתלמידי תיכון הינו מהותי ביותר, אך הוא חייב להיות ממלכתי, באחריות משרד החינוך, ולא להיות מועבר על ידי בנקאים.

לאור עמדת בנק ישראל שנושא החינוך הפיננסי מגיל צעיר הינו חשוב והוא, בנק ישראל, מעוניין לקדם אותו בשילוב משרד החינוך, ניתן יהיה להסדיר את השתלבותו כגורם מקצועי בקביעת תכנית ההדרכה ובבניית מערך השיעורים. בנוסף, אם גם הבנקים המסחריים רואים בכך חשיבות חברתית ולא עיסקית, אני מעודד אותם, כחלק מתרומתם לחברה, לשאת במימון תוכנית ההדרכה הזו.

בסופו של דבר המטרה היא לקדם את החינוך הפיננסי כחלק מהאחריות הממלכתית של משרד החינוך, ללא מעורבותם של בעלי אינטרסים.

עמר בר לב,
0 תגובות