פיוס בין שס ליחד?

פרשנות: הדיבורים על ''פיוס בין שס ליחד'' כרוכים בחוסר הבנה מוחלטת של התמונה. נדמה שיש צורך להסביר שוב: לא מדובר כאן בקרע בין שני המנהיגים הפוליטיים אריה דרעי ואלי ישי. מדובר בקרע הרבה יותר עמוק מזה. 
אם התביעה של ''יחד'' הייתה פוליטית בלבד, שאלי ישי יהיה מקום שני זה יכול היה להתממש כבר בבחירות הקודמות. אבל התביעה היא מרתקת יותר: התביעה היא לא בתחום ההנהגה הפוליטית אלא בתחום ההנהגה התורנית וההלכתית. 
המשמעות של מהלך כזה איננה פגיעה בדרעי (שבאופן אישי ירוויח הכי הרבה מפיוס, וכמוהו אלי ישי שכן משמעות המאבק בחברה שבה אסור לתקוף רבנים היא שכל האש מופנית לכיוונם של שני המנהיגים הפוליטיים כאילו הם כל הסיפור), המגרש הוא אחר. אחר לגמרי. לא פוליטי, אלא תורני והלכתי. 
המשמעות הראשונה היא פגיעה בסמכותו המנהיגותית של מרן חכם שלום הכהן – הסיפור האמיתי הוא שהרב מאזוז לא מסכים לקבל את מרותו ומרניותו של חכם שלום ולכן לא רוצה להכנס כחבר רגיל במועצת החכמים של שס, אלא לשלב שתי מפלגות. זה פירוק סופי של מוסד שלטון המרן. 
המשמעות השנייה היא פגיעה בסמכותו ההלכתית של מרן הרב יצחק יוסף ובעצם נסיגה של שס מהמחוייבות לשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, שהרב מאזוז הוא יריב מר שלה. 
הרב מאזוז, מודע לגדלותו בתורה ולדרכו הייחודית ולכן הוא לא מסכים להיות חבר מועצת רגיל במפלגה שבונה אתוס של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן ומרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף שממשיך להשליט פסקי אביו. פה נגמר הסיפור. 
לכן כל הדיבורים על אפשרות הפיוס בשס כאקט פוליטי הם חוסר הבנה מוחלטת, שכן שוב: התביעה של ''יחד'' משס איננה רק לשינוי פוליטי, אלא לשינוי תורני הנהגתי והלכתי. זו תביעה לויתור על בלעדיות מרניותו הבלעדית של חכם שלום כהן והורדתו ממעמדו ותביעה לוויתור על בלעדיות שיטתו ההלכתית של הרב עובדיה והורדתו ממעמדו.

אבישי בן חיים,
0 תגובות