מחסור בשירותים מצילי חיים בפריפריה

יוצאים למאבק על המחסור בשירותים מצילי חיים בפריפריה!

הוועדה לצדק חלוקתי בראשותי קיימה דיון מיוחד בסוגיית היעדר שירותי נט"ן ומוקדים רפואיים ביישובי הנגב והגליל. מהדיון עלה כי יש צורך דחוף בהרחבת שירותי מד"א, הוספת אמבולנסים ושירותים נוספים- כל רגע במצב חירום יכול להציל חיים!

חייבים לשנות את הנתון המזעזע לפיו תוחלת החיים של תושבי הפריפריה היא חמש שנים פחות מתושבי מרכז הארץ. 

במהלך הדיון דרשנו מנציג האוצר לתעדף את הפריפריה עם החלטת ממשלה כדי שכל אזרח בנגב ובגליל הנמצא בסכנת חיים יקבל פתרון.

כמו כן דרשתי ממפעל הפיס לפעול באופן מיידי להעברת תקציבים לרשויות המקומיות לצורך הפעלת ניידות טיפול נמרץ ומוקדים רפואיים, דרשתי גם מהאוצר לכלול בדיוני התקציב הקרובים את סוגיית שירותי נט"ן בפריפריה ולתקצוב מידי למד"א במסגרת התוכנית שגיבש השר בסך 80 מיליון שקלים.

מיקי זוהר,
0 תגובות