תכנית משרד הכלכלה לשיפור הפריון

תכנית חדשה של משרד הכלכלה לשיפור הפריון והחדשנות של העסקים הקטנים והבינוניים, בהיקף של 30 מיליון ש"ח יוצאת לדרך.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, משיקה תכנית חדשה לסיוע לעסקים מתחומי המסחר והשירותים בצפון, בהיקף של 30 מיליון ש"ח. במסגרת התכנית, המדינה תעניק סיוע של עד חצי מיליון ש"ח לעסקים שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון. פריון העבודה משקף את יכולת הייצור של המשק והתפוקה שלו ביחס לעובדים במשק, כאשר הוא נמדד בסך התוצר המשקי ביחס לעובדים במשק, או ביחס לשעות העבודה. 

מטרת התכנית היא לתת תמריץ לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון העסק שלהם ולמעשה להעלאת הרווחיות. הסיוע כאמור, יינתן לעסקים אשר יגישו תכנית לשיפור הפריון בעלי היבטים חדשניים, שתכלול הטמעת טכנולוגיות ושיפור תהליכים אשר יש בהם יכולת לשפר את הפריון.

מנתונים ומחקרים רבים עולה כי פריון העבודה בישראל בממוצע נמוך בהשוואה למדינות המפותחות – מדינות ה- OECD. כך למשל, בדו"ח בנק ישראל לשנת 2016 המציין כי נחיתותה של ישראל מבחינת התוצר לעובד (הפריון לעובד) גדלה משנת 1995, וכי ישראל מפגרת אחרי מדינות אחרות.

ברמת ההשוואה הבינלאומית, עולה כי הפריון לעובד בישראל נמוך ב- 14% מהממוצע במדינות המפותחות, והפריון לשעת עבודה נמוך אף יותר ונאמד בפער שלילי של 24%. 

בעיית הפריון חמורה יותר בעסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, בבחינת הפריון לפי גודל העסק עולה כי בעסקים קטנים הפריון נמוך בכ- 30% לעומת עסקים גדולים (מעל 100 מועסקים).

עוד עולה, כי בעיית הפריון גבוהה יותר בענפי המסחר והשירותים,  לעומת ענפי התעשייה, מו"פ ושירותי המחשוב בהם הפריון גבוה יחסית לשאר הענפים במשק (בעיקר מסחר ושירותים).

הפערים בין ענפי המשק גדלים על פני זמן. בעוד הפריון בענפי התעשייה עלה במהלך השנים, ניתן לראות כי בתחום המסחר והשירותים כמעט ואין שיפור בפריון לאורך זמן. 

הפריון בתעשייה עלה מאמצע שנות ה-80 בכ-3.3% בממוצע מדי שנה, בעוד שהפריון בענפי המסחר והשירותים כמעט ולא עלה (עלייה של 0.2% בממוצע בשנה). ענפי המסחר והשירותים מהווים גם את החלק הארי של התוצר העסקי במשק – כ-70%, ומכאן נובעת החשיבות הגבוהה להעלאת הפריון בתחומים אלו.

ניתוח שנעשה על ידי מכון טאוב, מראה כי הענפים שחלק הפער הפריון הוא המשמעותי ביותר הם שירותי עסקים אחרים  (27.7%), מסחר סיטוני (16.3%), ושירותי אירוח ואוכל (9%). כמו כן נמצא כי חמישה ענפים גדולים אחראים לכ-81% מסך ההתרחבות בפער הפריון: מסחר סיטוני (30%), שירותים עסקיים אחרים (21%), תקשורת ודואר (11.2%), מסחר קמעוני (9.1%) ומזון וטבק (9.1%).  

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה: "פערי הפריון בין העסקים הגדולים לקטנים והבינוניים במדינת ישראל, הם גבוהים באופן משמעותי למדינות ה-OECD. אנו רואים חשיבות רבה בתכנית זו כפיילוט לתכנית רחבה יותר לכל הארץ".

שר הכלכלה, אלי כהן: "העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. הם אחראים לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק. אנו פועלים לתת לעסקים את הכלים המתאימים שיאפשרו לעסקים ותיקים ויזמים צעירים, לפרוץ קדימה ולפתח את העסק שלהם ולהגדיל את הפריון – אשר לו השפעה ישירה על היכולת שלהם להתחרות ולצמוח. אנו מתחילים בעסקים הקטנים בצפון הארץ ונתקדם משם לאזורים נוספים".

כפיר אוחיון,
0 תגובות