"בירתה הנצחית של ישראל"

ירושלים היא בירתה הנצחית של מדינת ישראל.

היום מעל בימת הכנסת ברכתי על הכרזתו הצפויה של נשיא ארצות הברית - על ההכרה בירושלים כבירתה של ישראל.

חשוב לי הבהיר: אין להפוך את ההכרה האמריקאית לויכוח בין ימין לשמאל - כולנו מברכים על ההחלטה ואין גם להיבהל מאמירות פלסטיניות מתלהמות.

אני מקווה וקורא גם לשאר מדינות העולם להכיר בירושלים כבירתנו, להכיר במובן מאליו.

עמר בר לב,
0 תגובות