אכיפה נגד העסקת עברייני מין

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין), התשע"ז -2017 של חברי הכנסת דוד ביטן, מיקי רוזנטל ועליזה לביא, והצעה דומה של ח"כ איתן כבל.

מוצע כי גם בגיר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות מין, ולא רק מי שהורשע בעבירות אלה, לא יועסק במוסדות מסוימים, המוגדרים בחוק זה, וכי חובה על המעסיק להתעדכן לגבי עובדים המועסקים אצלו, מידי 4 שנים. עוד מוצע כי המשטרה תעדכן את המוסד במקרה של הגשת כתב אישום או הרשעת עובד בגין עבירות אלה.

בדברי ההסבר נכתב: "החוק בנוסחו הנוכחי מטיל איסור פלילי על העסקת בגיר שהורשע בביצוע עבירת מין במוסדות הקבועים בחוק. האיסור הפלילי נקבע הן ביחס לאדם המורשע בעצמו והן ביחס למוסד המעסיק. החוק מחייב מוסד, כהגדרתו בחוק, לקבל אישור ממשטרת ישראל על כך שאין מניעה לפי החוק להעסקת מועמד לעבודה במוסד (להלן – אישור משטרה).

בפועל חוק זה איננו נאכף כראוי מסיבות כאלו ואחרות, תחילה המוסדות המנויים בחוק זה אינם מודעים לחובה בקבלת אישור המשטרה, ומנגד המשטרה איננה יכולה לבסס חשד סביר כנגד מוסד אשר מעסיק עובדים בגירים וללכת ולבדוק מוסדות כאלו. כמו כן אישור המשטרה היינו חד פעמי ואיננו נזקק לעדכון כלשהו במהלך שנות העבודה של בגיר במוסד רלוונטי לחוק.

הצעת חוק זו באה להשלים את החסר ואת אי האכיפה, מטרתה העיקרית של הצעת חוק זו היא נטל האחריות על משטרת ישראל בנושא פיקוח על הנתונים המוחזקים בידיה כנגד עברייני מין. נתונים אלו הם בעלי חשיבות עצומה ועל משטרת ישראל להיות במעקב תמידי על הנתונים ומסירתם אל הגורמים הרלוונטיים."

ח"כ מיקי רוזנטל: "החוק הזה מתקן את אחד הדברים הנוראים שקורים אצלנו, שבה אדם שעובד ומועסק במוסד חינוכי, תוקף את הילדים במקום שאנחנו ההורים שולחים את הילד אליו ומניחים שהוא מוגן. החוק כיום מיושם במערכת החינוך אבל לא בקייטנות, חוגים וברמה המוניציפלית. ילד שנפגע בתקיפה מינית חייו נהרסו ומשפחתו קורסת ולפני כל זכות אחרת אנחנו חייבים להגן על ילדים."

ח"כ עליזה לביא: "ההצעה מבהירה באופן חד משמעי כמה אנחנו מחויבים להגן על הילדים שלנו. יש מדינות שמפרסמות את הרשימות של עברייני מין באינטרנט וכך כל אחד יכול לדעת מי בסביבתו הואשם בעבירות. אנחנו מונעים את הידע הזה מהציבור כך שהוא לא יכול להגן על עצמו. הסביבה שהייתה אמורה להיות התומכת היא זו שפוגעת. פגיעה מינית היא צלקת לכל החיים.

65 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

דדי שי,
0 תגובות