הוסדר מעמדה של "חברת בית"

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון לפקודת מס הכנסה המסדירה את מעמדה של "חברת בית" (חברת מעטים אשר עוסקת באחזקת מבנים) אופן המיסוי שלה והדיווחים.

מרשות המיסים נמסר שהצעת החוק באה למנוע ניצול לרעה של השקפת הכנסות החברה לצורכי מס לבעלי מניותיה וזאת, על ידי קביעת מועדים מוגדרים בחוק לדווח באשר לסיווגה כאמור.

שירי דנון,
0 תגובות