קיצור הליכים להכשרת נהגים

על מנת לפתור את המחסור החמור של 2500 נהגים בתחבורה הציבורית בכל הארץ, דנה הוועדה לפניות הציבור בקיצור ההליכים להכשרת הנהגים.

אפי רוזן, מנהל אגף הרישוי: "אנחנו נפתור את בעיית משך הזמן של בדיקת הנהגים אבל זה לא י\יפתור את הבעיה. הבעיה המרכזית היא במשכורות מעמד וזה שזה לא מקצוע. יש כאלה שאחרי הבדיקות ומעדיפים ללכת לעבוד בדברים אחרים. שר התחבורה לקח 5 מיליון ₪ ויצא למכרז חיצוני שחברת מדיטון זכתה בו. החל מינואר יהיה תהליך מזורז של 21 ימים מיום הבקשה ועד קבלת תשובה. ירידה מ8 חודשים ל21 יום. זה יספיק בשלב הראשון  נהגים לשנה וחצי. רק נהגים שימצא חשש שיש להם בעיה אישית יאלצו להמשיך בהליך. הערכה שלנו היא ש80% יעברו את ההליך חלק בלי בעיות. אני מציע שמשרד הבריאות, במקרה שהבקשה אושרה, ישלחו מסרון לנבדק שבו מעדכנים  שהבקשה אושרה, זה 80 אחוז מהמקרים. לאחרים תכתוב "אנא פנה לוועדה. העובדים שלי סוחבים זמן יתר על המידה וגם העובדים שלהם. שלושה חודשי עיכוב רק בגלל אדמניסטרציה. המסרון יפתור את העיכוב הזה."

 

יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר סיכם: "הוועדה מבקשת לבטל את חובת התשלום של האגרות מאנשים שדווחו ונאלצו לעבור את הבדיקה. כשחייבים לתת אגרה לפחות להתחשב בהכנסת הנבדק. כמו כן, הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות למחשב באופן מיידי את כל התיקים במרב"ד.

שגית לוי,
0 תגובות