אמון במגישי דוחות מס

כ-14,000 נישומים, מתוך כלל הנישומים שהגישו דוחות שנתיים לשנת המס 2015, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם העצמית אושרה כשומה סופית בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה. זו השנה השלישית שהרשות שולחת במהלך יזום אישורים אוטומטיים לדוחות שנתיים, הפעם אושרו סופית שומותיהם של כ-9,500 יחידים וכ-4,500 חברות. הרשות ממשיכה לתת אמון במגישי הדוחות ומאשרת בכל שנה באופן אוטומטי שומות עצמיות, שיעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש.

לדברי משה אשר, מנהל רשות המסים: "משלוח האישורים לשומה עצמית כשומה סופית נועד לעודד נישומים להגיש דוחות שנתיים אמינים ומלאים ולהגביר את מידת האמון בין מגישי הדוחות לבין הרשות. במתן האישור הסופי, מביעה הרשות אמון באיכות המוצהר בדוחות ומקנה למגישיהם ודאות ו"שקט נפשי" בהיות השומה סופית. צעדים אלו, המקלים עם הנישומים הנורמטיביים מבוצעים לצד פעולות אכיפה רבות בהן נוקטת הרשות לגביית מס אמת ולהגברת השוויון".

בחירת התיקים שקיבלו את אישור השומה הסופית נעשתה באופן ממוחשב בהתאם לקריטריונים שנקבעו לשנה זו במסגרת ניהול סיכונים וגובשה ע"י הוועדה שמונתה על ידי מנהל הרשות לעניין זה. הרשות תבצע מהלכים דומים גם בשנים הבאות עפ"י קריטריונים שייקבעו מדי שנה.

עדי נוי,
0 תגובות