"הליכי בחירה הולמים ושקופים"

יו״ר תנועת אומ"ץ, פליצ׳ה פלד, פונה בקריאה לראש הממשלה ומבקש כי מינוי שירות נציב המדינה יעשה בהליכי בחירה הולמים שקופים וראויים.

כך נכתב: "לקראת הדיון במינוי נציב/ת שירות המדינה הבא/ה, פונה אליכם תנועת אומץ בקריאה למנות לתפקיד נציב שירות המדינה אדם בעל שיעור קומה, עתיר ידע, כישורי מנהיגות וניסיון רב-היקף בניהול גוף ציבורי גדול. יש לבחור לתפקיד אדם המתאים להשלמת הרפורמות הארגוניות הנדרשות, לחיזוק עמוד השדרה המקצועי והניהולי של השירות הציבורי ולשינוי ערכי ויסודי שיקרין וישפיע על איכות תפקודם של משרדי הממשלה ועובדי המדינה.

מן הראוי כי מינוי הנציב ייעשה בהליכי בחירה ההולמים תרבות מנהלית ציבורית ראויה המתאפיינת בשקיפות ובמיצוי פוטנציאל המועמדים העונים על דרישות משרה רמה זו".

אביב מנקין,
0 תגובות