יום זכויות האדם הוא יום חג

 בציון יום זכויות האדם במליאה, שאלתי מתי הכנסת הפכה למקום הראשון בו זכויות האדם והאישה בישראל נרמסים?

"למנוע מאנשים את זכויות האדם שלהם זה לערער על עצם אנושיותם". (נלסון מנדלה)

מייחלת ליום בו נזכה לציין את יום זכויות האדם במדינת ישראל כיום חג, ולא כיום לזכרון.

מיכל רוזין,
0 תגובות