עם קיצבאות הולכים למכולת

מתוך דבריה של ח"כ קארין אלהרר בציון היום המיוחד לזכויות אנשים עם מוגבלויות:

השנה ראינו אנשים עם מוגבלויות שיוצאים לרחובות, ראינו דיונים והצעות לסדר, ודיונים מהירים בכנסת בנושא הזה, ראינו אנשים טעונים כי עם זכויות וחקיקה לא הולכים למכולת. עם קיצבאות הולכים למכולת.

כפיר ענבי,
0 תגובות