אושר חוק הדגל

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ב') לקריאה ראשונה את הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - הצבת דגל באירוע ציבורי), התשע"ו-2016 – של חה"כ אורן חזן ונוספים. הצעת החוק קובעת חובה להציב את דגל המדינה באירועים ציבוריים כהגדרתם בהצעה. לאחר דין ודברים קשה בין המציע חה"כ חזן לנציגי משרד המשפטים במהלכו האשים את נציגי המשרד כי לא עמדו בסיכומים עמו, יצאה הוועדה להפסקה כדי להגיע להסכמות. לאחר מכן אישרה הוועדה כי החובה לא תחול על חברי הכנסת או נבחרי ציבור, כמו כן הוסכם כי תיקבע סנקציה של קנס בדרגה הנמוכה ביותר הקיימת בחוק העונשין (14,400 ₪) כלפי "האחראי להנפה" כהגדרתו בחוק וכי החוק לא יחול על גורמים פרטיים אלא רק על משרדי ממשלה ותאגיד שהוקם בחוק (לא מכוח חוק).

 

 

יו"ר ועדת החוקה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "לדגל יש חשיבות גדולה כאחד מהביטויים שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית וצריך לעשות כל מאמץ שהוא ייראה במקומות הרשמיים ושכבודו יישמר".

 

חה"כ אורן חזן (הליכוד): "לפני מספר חודשים גילינו מציאות שנשיא המדינה בוועידת עיתון הארץ לא נקף אצבע כאשר הדגל הוסר מהבמה לאחר שאורח ערבי המגדיר עצמו פלסטיני אומר שהדגל פוגע בכבודו. ראינו עוד ועוד ניצנים מזעזעים של מוסדות חינוך שאומרים שלא יציבו דגל ישראל. במכון וייצמן הורידו את הדגל בטענה שהוא עלול לפגוע ברגשות. הזילות שבה אנחנו מרשים לפגוע בסמלים הביאה אותי להציע את החוק. כל נציג ציבור או נבחר ציבור המגיע מתוקף תפקידו לדבר באירוע מחויב שהדגל יוצב. השלב הבא הוא לפנות ליו"ר הכנסת ולדרוש שעל כל רכב ח"כ יונף דגל. האם ייתכן שסיעה בכנסת ישראל מקבלת מימון אבל בחדרה לא יוצב דגל? אם לא נשמור על הסמלים אין לנו זכות להיות כאן. אני לא יכול להכריח אף אחד לאהוב את הדגל אבל כן לכבד".

לאחר מכן טען כי הנוסח שהובא לוועדה מנוגד לסיכומים: "לא באתי לסמן V. הסיכום היה שלא נטיל אחריות פלילית על ח"כים ולא יינתנו קנסות כספיים אך שכן תהיה סנקציה- שלא יוכלו להשתתף באירוע. אם אין בחוק משהו שיגרום לנו להבין שעלינו לכבד את המקום שבשמו נשלחנו, על מי אנחנו עובדים פה. מאז שהצ"ח התקבלה בקריאה טרומית לפני שנה הדגל הפך למרמס ולכן התנאים של ועדת השרים לחקיקה לא רלוונטיים. סיכמתי תנאים עם העוזר הבכיר של שרת המשפטים גיל ברינגר. או שהם יקוימו או שאל תעביר את החוק. אי אפשר לעשות הסכמות מאחורי הקלעים ואז לעבוד עליי".

 

חה"כ דב חנין (הרשימה המשותפת): "חוק בעייתי ביותר שעלול לפגוע ביכולת של ח"כים להופיע בציבור. זה מגוחך לדרוש מח"כ להסתובב ברחבי הארץ עם דגל ולתקוע אותו בכל מקום". הוא הוסיף בציניות "למה שלא תרחיבו את החוק כך שרה"מ יצטרך לשאת דגל לכל מקום וגם לחדרי החקירות" והציע להחריג את הח"כים, "לא כל אירוע הוא ממלכתי, אנחנו מגיעים להרבה משרדים ממשלתיים ותאגידים. הניסוח שנמצא כרגע רחב מדי ולא יהיה אפשרי בעולם המציאות כך שבסוף זה יהפוך לביזוי הדגל. חוק הדגל אוסר מפורשות על ביזויו ובגרירתו לאירוע למשל של תאגיד הביוב אתם מבזים את הדגל. אתם גוררים את הוועדה לעברה על החוק".

 

עו"ד אביטל שטרנברג ממשרד המשפטים השיבה לטענות חה"כ חזן כי "ועדת השרים לחקיקה הסכימה לתמוך בחוק בשלושה תנאים: שהתיקון יחול רק במקומות מוגדרים (משרדי הממשלה ותאגידים שהוקמו בחוק), החוק יהיה אך ורק טריטוריאלי ולא תינקט סנקציה פלילית".

עו"ד אלעזר שטרן היועמ"ש לוועדה ציטט את פרוטוקול דיון המליאה בקריאה הטרומית בו הוקראו התנאים עליהם השיב חה"כ חזן בחיוב.

גיל ברינגר יועץ שרת המשפטים: "לפני ועדת השרים הגענו להסכמות והן מעוגנות בהחלטות ועדת השרים ומאחר שהסכים להן במליאה אין שחר לטענות".

לאחר דברים אלו הכריז היו"ר חה"כ סלומינסקי על הפסקה בדיון במהלכה הגיעו הצדדים להבנות:

ברינגר: "הגענו להסכמות לפיהן הנוסח יבהיר שהדגל יוצב במקום בולט, כמו כן, הסכמנו לייצר סנקציה במדרג הנמוך של קנס במדרג התחתון של חוק העונשין – 14,400 ₪ כלפי האחראי להנפה והח"כ הסכים שהחובה לא תחול על גורמים פרטיים. אין שום חובה שחלה על הח"כ ולא על נבחרי הציבור אלא על מי שהחוק הגדיר כאחראי על הנפת הדגל. משרדי ממשלה ותאגיד שהוקם בחוק (לא מכוח חוק)".

חה"כ חזן: "אני מסכים לזה תחת מחאה, שבמקום שהח"כ יישא בתוצאות של התנהגותו זה ייפול על הש"ג. לקראת קריאות שנייה ושלישית אעמוד על כך שהחוק יורחב גם לגופים נוספים.

3 ח"כים תמכו בהצעת החוק: היו"ר חה"כ סלומינסקי, שולי מועלם רפאלי (הבית היהודי) ואורן חזן (הליכוד).

2 ח"כים התנגדו: רויטל סויד (המחנה הציוני) ודב חנין (הרשימה המשותפת).

שגית לוי,
0 תגובות